3G Payroll

Wat is payroll?

In het geval van payroll heeft u zelf al een geschikte medewerker gevonden, Covebo hoeft voor u dus geen werving en selectie meer te doen. Voor payroll hebben wij een speciale partner die zich puur en alleen bezighoudt met payroll: 3G Payroll.

De medewerker komt op de loonlijst van 3G Payroll te staan en bovendien kan 3G Payroll een groot aantal HR-taken van u overnemen. Zo heeft u de beschikking over een gespecialiseerde HR-afdeling op afstand! Uw contactpersonen verdiepen zich continu in uw cao en de geldende wet- en regelgeving, signaleren belangrijke momenten als aanzegtermijnen en zorgen voor een tijdige salariëring. Ook beperkt 3G Payroll uw werkgeversrisico’s als ziekte en ontslag, verzorgen we verzuimbegeleiding en dragen zorg voor het afdragen van aangiften.

Wat zijn de voordelen van payroll?

  • Gemak
  • Optimale flexibiliteit
  • Uitsluiting loondoorbetalingsverplichting
  • Eigen juridische afdeling
  • Begeleiding bij ziekte en re-integratie
  • Zekerheid
  • Besparing

Meer weten over 3G Payroll? Neem een kijkje op de website!