2 min25 november 2021

ABU CAO voor uitzendkrachten 2022

Er is, na ruim een jaar, een akkoord bereikt tussen vakbonden FNV, CNV Vakmensen, De Unie en de ABU over een nieuwe CAO voor Uitzendkrachten. Uitzenden zal er daardoor vanaf 1 januari 2022 anders uit gaan zien. Als bevlogen partner en betrokken partij vinden wij het erg belangrijk dat u op tijd worden geïnformeerd over eventuele wijzigingen en wat deze voor u betekenen.

Dankzij dit nieuwe akkoord komt er voor de uitzendkrachten meer werkzekerheid, een betere pensioenopbouw en wordt het verschil in loon tussen uitzendkrachten en vast personeel verkleind. Het advies van de Sociaal-Economische Raad vormt de basis voor deze verbeteringen en zal stapsgewijs wordt door vertaald naar de CAO voor uitzendkrachten. De eerste stap betreft aanpassingen die op 1 januari 2022 zullen ingaan, met als doel het bieden van meer perspectief voor de uitzendkrachten.

Sneller zekerheid voor uitzendkrachten

Meer zekerheid voor uitzendkrachten vertaalt zich in deze eerste stap naar een kortere termijn van flexibele contracten. De totale flexibele termijn zal verkort worden van 5,5 jaar naar 4 jaar.

  • Fase A zal verkort worden van 78 (gewerkte) weken naar 52 (gewerkte) weken, waarbij het SER-advies wordt opgevolgd. Vanaf 2023 zullen de weken waarin vakantie wordt opgenomen ook meegeteld worden voor het aantal (gewerkte) weken.
  • Fase B zal verkort worden van 4 jaar naar 3 jaar.

Er is sprake van een overgangsrecht tot 1 januari 2023 voor iedereen die voor 1 januari 2022 is gestart.

Uitbreiding van de inlenersbeloning

CAO-partijen willen de inlenersbeloning stapsgewijs verder uitbreiden. Vanaf 1 januari zullen verschillende arbeidsvoorwaarden worden toegevoegd aan de inlenersbeloning om zo het verschil tussen uitzendkrachten en vast personeel te verkleinen. Denk hierbij aan:

  • Eenmalige uitkeringen
  • Initiële loonstijgingen met terugwerkende kracht
  • Thuiswerkvergoeding
  • De mogelijkheid voor het aanvragen van een uitkering bij onwerkbaar weer

Het plan is om dit in 2023 nog verder uit te breiden met sowieso de vaste eindejaarsuitkering.

Inkomenszekerheid voor arbeidsmigranten

Naast dat er verschillende wijzigingen zijn in de CAO voor uitzendkrachten, die gelden voor alle uitzendkrachten, is er ook specifiek gekeken naar de situatie van arbeidsmigranten. Ook hiervoor zijn verschillende afspraken gemaakt met als eerste stap meer inkomenszekerheid. Arbeidsmigranten die voor het eerst bij ons in dienst te komen, hebben gedurende de eerste acht weken recht op een bedrag ter hoogte van het voltijds bruto minimum (jeugd) loon, ongeacht de contractduur en het aantal gewerkte uren.

Pensioenopbouw

Waar uitzendkrachten nu na 26 weken pensioen gaan opbouwen, zal dit nu na al 8 weken worden opgebouwd. Daarnaast zal de grondslag worden verbreedt tot het SV-loon

Reparatie WW

Vanaf 1 april 2022 zullen we als branche aansluiten bij de CAO SPAWW. Hierbij zullen wij als werkgever de werknemerspremie voldoen.

Ook interessant!

Lees meer blogs uit deze categorie(ën).

Vitality Week: focus op vitaliteit en werkgeluk

2 min15 september 2022

House of Covebo betreedt nichemarkt van afvalverwerking, recycling en groenvoorziening met overname FID

2 min2 september 2022

Hier in Bergen op Zoom verblijven straks 435 internationale medewerkers

3 min17 mei 2022