Controleer of jouw uitzendbureau eerlijk en betrouwbaar is

In een tijd waarin de arbeidsmarkt steeds flexibeler wordt en de behoefte aan tijdelijke, internationale arbeidskrachten toeneemt, zijn uitzendbureaus voor bedrijven een essentiële schakel geworden.

In dit landschap van flexibele arbeid worden wij regelmatig in het nieuws geconfronteerd met verhalen over misstanden en overtredingen. Hierbij zijn de uitzendbureaus en hun (nietsvermoedende) opdrachtgevers betrokken en zijn de internationale werknemers de dupe van deze praktijken.

De gevolgen voor werkgevers die de fout in zijn gegaan zijn veelal verstrekkend. Denk aan financiële sancties, reputatieschade, juridische problemen en zelfs strafrechtelijke vervolging.

Het is daarom voor werkgevers van belang om zich bewust te zijn van de risico's die gepaard gaan met het kiezen van een uitzendbureau en om maatregelen te nemen om zichzelf te beschermen tegen deze gevaren.

In deze blogpost delen we enkele stappen die van belang zijn bij het selecteren van een eerlijk en betrouwbaar uitzendbureau én laten wij zien hoe Covebo voldoet aan deze richtlijnen. Zo voorkom je dat je als inlener later verantwoordelijk wordt gesteld voor eventuele misstanden.

uitzendbureau selecteren wet relegeving

 

Enkele stappen om een eerlijk en betrouwbaar uitzendbureau te selecteren zijn

  1. Doe de Waadi-check
  2. Let op certificeringen
  3. Check of het uitzendbureau lid is van een brancheorganisatie
  4. Zorg voor eerlijke beloning van uitzendkrachten
  5. Controleer facturen en g-rekening
  6. Controleer de identiteit en legaliteit van uitzendkrachten

1. Doe de Waadi-check

Voorkom problemen en werk met een geregistreerd uitzendbureau. Als inlener ben je wettelijk verplicht te controleren of het uitzendbureau staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel en of ze arbeidskrachten ter beschikking stellen. Gebruik de 'Waadi-check' op de website van de KvK om dit te verifiëren.

Wat is een ‘Waadi-check’?

Lieke van Kranen, manager Legal & Compliance bij House of Covebo; "De Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) is een belangrijke wet die werknemers beschermt tegen uitbuiting. De Waadi heeft betrekking op het ter beschikking stellen van arbeidskrachten. Deze wet heeft tot doel dat uitzendkrachten op gelijke wijze behandeld worden als werknemers die in loondienst zijn bij de inlener. Daarnaast zorg deze wet ervoor dat medewerkers eerlijk behandeld worden en niet worden blootgesteld aan misbruik door onethische praktijken van uitzendbureaus, zoals illegale arbeid, schijnconstructies of onderbetaling."

Covebo bestaat uit meerdere entiteiten die allemaal bij de KvK geregistreerd zijn.

  • Covebo Bouw (KvK-nummer: 32117601)
  • Covebo Techniek (KvK-nummer: 59178469)
  • Covebo Productie & Logistiek (KvK-nummer: 59178892)

Alle vestigingen van Covebo vallen onder één van deze bedrijven en hebben een eigen vestigingsnummer. Deze zijn ook via de ‘Waadi-check’ te vinden.

Uiteraard kun je dit zelf ook checken. Ga naar kvk.nl en doe de ‘Waadi-check’

TIP: Sla een afbeelding op of maak een print van de registratiepagina voor uw eigen administratie.

2. Let op certificeringen

Het is belangrijk om te kiezen voor een uitzendbureau dat gecertificeerd is, zodat je zeker weet dat het uitzendbureau waarmee je samen gaat werken aan alle regels voldoet. Wanneer de Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten (Wtta) in werking treedt, is het zelfs verplicht om met een gecertificeerd uitzendbureau te werken.

Wat houdt de Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten in?

"De wet voorziet in een toelatingsstelsel voor uitzendbureaus en andere bedrijven die arbeidskrachten ter beschikking stellen. In het nieuwe stelsel mogen uitleners alleen op de markt opereren als zij door de Minister van SZW toegelaten zijn. De beoogde inwerkingtredingsdatum van deze wet is 1 januari 2026, waarmee er niet eerder dan per 1 januari 2027 alleen nog met deze toestemming als intermediair optreden mag worden."

Covebo beschikt over verschillende certificeringen. Zo is Covebo SNA, SNF, ABU en VCU gecertificeerd. Hiermee voldoet Covebo aan alle kwaliteitseisen op het gebied van uitzenden, huisvesting en veiligheid.

Hoe controleer je de certificeringen van je uitzendbureau?

Stichting Normering Arbeid (SNA-keurmerk) is het keurmerk voor alle ondernemingen die arbeid ter beschikking stellen. Controleer via nomeringarbeid.nl of het uitzendbureau SNA-gecertificeerd is.

Stichting Normering Flexwonen beheert het register van ondernemingen die aan de norm voor huisvesting van arbeidsmigranten voldoen en onderhoudt deze norm. Check hier de SNF certificering van het uitzendbureau.

Centraal Certificaten Register. Hier vind je op plaats- en bedrijfsnaam de VCU certificaten van jouw uitzendorganisatie. De Covebo vestigingen opererende in de Bouw & Techniek vind je hierin terug.

3. Lidmaatschap van een brancheorganisatie

Zakendoen met uitzendbureaus die lid zijn van brancheorganisaties zoals ABU of NBBU biedt extra zekerheid. Deze organisaties stellen kwaliteitseisen aan hun leden en controleren of zij de cao naleven.

Covebo is lid van de ABU en daarmee ook ABU gecertificeerd. Jaarlijks wordt Covebo door een inspectie-instelling ge-audit of de ABU CAO op een correcte wijze wordt nageleefd. Hierbij wordt gecontroleerd op onder andere het juist betalen van de uitzendkrachten en het naleven van het antidiscriminatiebeleid.

Je vindt Covebo in het online ledenregister van de ABU

4. Zorg voor eerlijke beloning van uitzendkrachten

Het uitzendbureau moet uiteraard voldoende salaris aan de uitzendkrachten betalen. De ondergrens hiervoor is het wettelijk minimumloon. Zorg ervoor dat het uitzendbureau op de hoogte is van de beloningsregelingen in het bedrijf van de bedrijf en leg deze schriftelijk vast.

Beloningsregelingen bij Covebo

Bij Covebo vragen wij onze klanten om de inlenersbeloning in te vullen. Hierin kan de inlener aangeven welke cao of eigen beloning wordt gehanteerd. Covebo is verplicht om voor de uitzendkrachten dezelfde beloning te hanteren als voor het eigen personeel van de klant. Daarnaast betaalt Covebo uiteraard altijd minstens het wettelijk minimumloon aan haar uitzendkrachten. Covebo wordt jaarlijks ge-audit door de accountants op het juist uitbetalen van haar uitzendkrachten.

5. Controleer facturen en g-rekening

Facturen moeten voldoen aan wettelijke eisen, inclusief vermelding van KvK-nummer, btw-nummer en volledig adres.  Wanneer een uitzendbureau beschikt over een G-rekening, kun je als inlener vrijwaring krijgen van de inlenersaansprakelijkheid. De inlenersaansprakelijkheid houdt in dat de inlener door de Belastingdienst aansprakelijk kan worden gesteld voor de afdracht van loonheffingen en BTW van het uitzendbureau, wanneer deze niet aan de verplichtingen heeft voldaan. Om een vrijwaring van de inlenersaansprakelijkheid te verkrijgen moet het uitzendbureau aan een aantal voorwaarden voldoen, waaronder het hebben van het SNA-keurmerk en in het bezit zijn van een G-rekening. Covebo voldoet hieraan.

Check hier de G-rekeningen van Covebo

Covebo Bouw

Covebo Techniek

Covebo Productie & Logistiek

6. Controleer de identiteit en legaliteit van uitzendkrachten

Voor aanvang van het werk moet de identiteit van uitzendkrachten worden gecontroleerd. Ook moet worden nagegaan of zij legaal in Nederland mogen werken, eventueel met een werkvergunning. Wanneer de Nederlandse Arbeidsinspectie constateert dat een medewerker tewerk wordt gesteld met een vals of niet geldig document, kan zij een boete opleggen aan zowel het uitzendbureau als aan de inlener.

Een geldig identiteitsbewijs is een paspoort of ID-kaart, geen rijbewijs. Covebo controleert of haar medewerkers beschikken over een geldig identiteitsbewijs waarmee zij in Nederland mogen werken. Hierdoor voorkomen wij dat zowel Covebo als de klant een boete van de Nederlandse Arbeidsinspectie kan krijgen.

Conclusie

Door het volgen van deze stappen en aanbevelingen heb je als bedrijf meer zekerheid dat je samenwerkt met een eerlijk en betrouwbaar uitzendbureau. Ook helpen deze stappen om mogelijke problemen en boetes te voorkomen.

Bij Covebo streven we ernaar om niet alleen hoogwaardige arbeidsbemiddeling te bieden, maar ook om te voldoen aan alle relevante wet- en regelgeving. We begrijpen de zorgen die gepaard gaan met het selecteren van een uitzendpartner en het belang van het vermijden van malafide praktijken. Daarom willen we benadrukken dat onze organisatie zich volledig inzet om eerlijkheid, integriteit en naleving van alle regels te waarborgen.

Met Covebo kun je dus met een gerust hart zakendoen, wetende dat je samenwerkt met een betrouwbare en ethische partner. Jij kan je concentreren op jouw kernactiviteiten en groei, terwijl wij zorgen voor de juiste ondersteuning op het gebied van arbeidskrachten.

Ook interessant!

Lees meer blogs uit deze categorie(ën).

Minimumloon stijgt per 1 juli 2024: wees voorbereid!

1 min 17 mei 2024

Voordelen van het werken met een gespecialiseerd uitzendbureau.

3 min 13 mei 2024

Samenwerken met een uitzendbureau. Wat kan je verwachten?

4 min 6 mei 2024