2 min26 februari 2018

Zo werkt het fasensysteem!

Het fasensysteem van een uitzendbureau. Help!? Hoe zit dat nou precies? Lees hier een kort artikel met de belangrijkste richtlijnen! Het fasensysteem is per bedrijf verschillend. Dit is afhankelijk van de cao die van toepassing is. Dit kan de ABU of NBBU cao zijn. Voor de meeste uitzendkrachten van Covebo is de ABU cao van toepassing. In dit artikel wordt het fasensysteem volgens de ABU cao toegelicht.

Fase A

Het fasensysteem bestaat uit drie verschillende fasen. De allereerste fase is fase A, dit is de fase waarin je als uitzendkracht te maken krijgt met een uitzendovereenkomst met uitzendbeding. Dit betekent dat als er geen werk is dat het werk dan ook stopt. Hiervoor geldt dan ook geen opzegtermijn en wordt er alleen geld uitbetaald als er gewerkt is. Het aantal contracten in deze fase is onbeperkt, maar er geldt wel een maximale doorlooptijd van 78 weken.

Fase B

Na 78 weken ga je over in fase B, tijdens deze fase krijg je een uitzendovereenkomst voor bepaalde tijd. Het uitzendbeding is in deze fase niet meer van toepassing. Dit houdt in dat de overeenkomst niet meer tussentijds opgezegd kan worden zonder opzegtermijn. Fase B duurt maximaal 4 jaar, waarin maximaal 6 bepaalde tijd contracten mogen worden aangegaan. Als er een onderbreking is van meer dan 6 maanden dan val je terug in het begin van fase A.

Fase C

Als je als uitzendkracht fase B hebt voltooid, dan kom je in fase C. Hierin krijg je een contract voor onbepaalde tijd bij het uitzendbureau. Ook in deze fase geldt het uitzendbeding niet. Dit betekent als het uitzendbureau de arbeidsovereenkomst met jou wil beëindigen, dan gelden hiervoor de wettelijke eisen voor opzeggen via het UWV of via de kantonrechter.

Ook interessant!

Lees meer blogs uit deze categorie(ën).

Solliciteren bij Covebo, kan dat nog in verband met het coronavirus?

2 min18 maart 2020

Thielco: "Als ik Covebo bel, heb ik aan een half woord voldoende".

1 min5 juli 2019

Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

2 min4 juni 2019