2 min23 mei 2019

Functioneren en beoordelen

Heb jij ontwikkeling van je medewerkers hoog op de agenda staan? Ga in juni het functioneringsgesprek aan! De eerste vijf maanden van 2019 zijn weer voorbij gevlogen. Dit betekent waarschijnlijk dat de functionerings- en beoordelingsgesprekken in juni weer op jouw agenda staan. Daarom lees je in deze blog niet alleen wat een functioneringsgesprek nou precies is, maar ook wat het verschil is met een beoordelingsgesprek en hoe jij je alvast goed voor kan bereiden!

Wat is een functioneringsgesprek?

Een functioneringsgesprek is een gesprek dat jij voert met al jouw medewerkers. Dit gesprek is gericht op de toekomst. De medewerkers hebben in dit gesprek de kans om te vertellen waar ze mee zitten, wat ze verwachten en wat zijn/haar ambities zijn. Tijdens dit gesprek maak jij afspraken met je medewerkers om het functioneren te verbeteren.

Wat is het verschil met een beoordelingsgesprek?

Tijdens het functioneringsgesprek zijn jij en je medewerker gelijkwaardig. Je kijkt enkel naar het nu gaat en hoe jullie verder gaan in de toekomst. Bij een beoordelingsgesprek is dit niet het geval. Dit is een ongelijkwaardig gesprek waarin jij jouw medewerker daadwerkelijk beoordeelt.

Heeft jouw medewerker recht op een functioneringsgesprek?

Het is voor jou heel belangrijk om duidelijke afspraken te maken met je medewerkers over officiële gesprekken. Je zou dit bijvoorbeeld kunnen vastleggen in het personeelsreglement of het arbeidscontract. Hier kunnen jullie beide dan altijd op terugvallen en kan de medewerker zelf controleren of hij recht heeft op een functioneringsgesprek.

Waarom een functioneringsgesprek?

Een functioneringsgesprek heeft altijd twee richtingen. Samen met jouw medewerker kijk je terug op de gemaakte afspraken en gestelde doelen. Hierin wordt niet alleen de rol van de medewerker, maar ook de rol van jouw als leidinggevende besproken. Als er knelpunten zijn geeft dit gesprek beide gesprekspartners de kans om dit aan te geven. Op deze manier worden de problemen van jou of de medewerker op tijd gesignaleerd, besproken en opgelost.

Welke voorbereiding is er nodig voor het functioneringsgesprek?

Voor een efficiënt functioneringsgesprek is een goede voorbereiding van jou en je medewerker vereist. Onderstaande vijf vragen helpen jou wellicht een beetje op gang:

  • Is de medewerker tevreden over zijn eigen functioneren?
  • Hoe ziet de medewerker jouw rol als leidinggevende?
  • Zijn de doelstellingen van de medewerker behaald?
  • Welke afspraken kunnen er gemaakt worden om het functioneren van de medewerker te verbeteren?
  • Wat zijn de ambities van de medewerker en hoe lang is zijn huidige functie nog interessant?

Wat zijn vaste verslagonderdelen van het functioneringsgesprek?

Alle onderwerpen die jij met jouw medewerker in het functioneringsgesprek hebt besproken worden vastgesteld in een verslag. De onderstaande vier punten moet je in dit verslag niet vergeten!

  • Volledig naam van de medewerker en de leidinggevende
  • Datum indiensttreding en datum waarop functioneringsgesprek is gevoerd
  • Gemaakte afspraken met de medewerker
  • Ondertekening door medewerker en leidinggevende

Vul je gegevens in

en download het format

Ook interessant!

Lees meer blogs uit deze categorie(ën).

Solliciteren bij Covebo, kan dat nog in verband met het coronavirus?

2 min18 maart 2020

Thielco: "Als ik Covebo bel, heb ik aan een half woord voldoende".

1 min5 juli 2019

Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

2 min4 juni 2019