3 min12 oktober 2023

Het minimumuurloon komt eraan. Wat betekent dit voor u als klant van Covebo?

Vanaf 1 januari 2024 is de Wet invoering minimumuurloon van toepassing in Nederland. Dit betekent dat de vaste minimum maand-, week- en daglonen verdwijnen en werkgevers verplicht zijn om werknemers per uur minimaal het wettelijk minimumuurloon te betalen. Dit geldt voor alle werknemers van 21 jaar en ouder en voor de minimumjeugdlonen voor werknemers onder de 21 jaar.

Veranderingen

De invoering van het minimumuurloon brengt enkele belangrijke veranderingen met zich mee. Allereerst moeten veel afspraken in cao's en arbeidscontracten worden aangepast om te voldoen aan de nieuwe systematiek van de wet. Dit kan betekenen dat ook uw organisatie deze aanpassingen moet doorvoeren. Daarnaast is het mogelijk dat de salarisadministratie-systemen moeten worden aangepast om het nieuwe minimumuurloon correct te kunnen verwerken.

Ongelijkheid

Een belangrijk aspect van het minimumuurloon is dat het een einde maakt aan de ongelijkheid in lonen tussen sectoren. Momenteel kan het voorkomen dat twee werknemers met hetzelfde minimum(maand)loon verschillende uren per week werken, bijvoorbeeld 40 uur versus 36 uur. Dit leidt ertoe dat sommige sectoren een lager uurloon hebben dan andere. Met de invoering van het vaste minimumuurloon wordt deze situatie rechtgetrokken, waardoor werknemers in verschillende sectoren een gelijkwaardig uurloon ontvangen.

Het wettelijk minimumuurloon per 1 januari 2024

Het wettelijke minimumuurloon is per 1 januari 2024 vastgesteld op €13,27 voor 21 jaar en ouder. Dit wettelijk minimumuurloon is gebaseerd op het uurloon voor een 36-urige werkweek met een stijging van 3,75%. Wanneer iemand 38 uur per week werkt is deze stijging veel hoger, namelijk 9,49%. Bij een werkweek van 40 uur is de stijging maar liefst 15,29%. 

Rekenvoorbeeld

Het wettelijk minimumuurloon op basis van een 36-urige werkweek wordt €13,27. Wanneer iemand in een periode 144 uur (36 uur per week) werkt, betekent dit dat het periodeloon €1.910,88 (144 x €13,27) is. Wanneer iemand in een periode 160 uur (40 uur per week) werkt, is het periodeloon €2.123,20 (160 x €13,27). Het loon per periode zal bij een 40-urige werkweek dus meer zijn dan bij een 36-urige werkweek.

Extra Territoriale Kosten regeling (ET)

Covebo maakt voor haar internationale werknemers, waarvoor wij ook huisvesting verzorgen, sinds jaar en dag gebruik van de ET regeling. Dit houdt in dat wij het bedrag dat onze medewerkers bijdragen aan de kosten van de huisvesting mogen inhouden op het bruto loon. Dat heeft voor hen een fiscaal voordeel en maar voor u ook. Het maakt dat wij de werkgeverslasten beperkt kunnen houden en daardoor scherper aan kunnen bieden. Deze inhouding mag echter logischerwijs maximaal tot het minimumloon.

Nu het minimumloon aanzienlijk stijgt, wordt de ruimte om deze inhouding te doen fors kleiner. Dus ook als u nu en straks al lonen hanteert die boven het minimumloon uitkomen, dan nog kan er sprake zijn van een flinke stijging van de kostprijs. Wij zullen dit uiteraard per klant op maat berekenen.

Covebo is uw partner

Als klant van Covebo hoeft u zich geen zorgen te maken. Onze teams zijn op de hoogte van de veranderingen. We zullen de benodigde aanpassingen in cao's, arbeidscontracten en salarisadministratie-systemen coördineren, zodat u zich daar, voor de medewerkers die via Covebo werken, geen zorgen om hoeft te maken.

Kennisdocument

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid erkent dat werkgevers tijd nodig hebben om zich voor te bereiden op deze verandering. Daarom hebben zij een kennisdocument opgesteld met veelgestelde vragen en voorbeeldberekeningen om iedereen op weg te helpen. Covebo begrijpt dat deze wijzigingen impact kunnen hebben op uw organisatie en is klaar om u hierbij te ondersteunen.

Bij vragen kan u altijd terecht bij uw contactpersoon van Covebo!

Gewoon Goed Geregeld

Please accept marketing-cookies to watch this video.

Ook interessant!

Lees meer blogs uit deze categorie(ën).

Krijg je evenveel salaris via een uitzendbureau?

2 min22 december 2021

Stijging minimumloon per 1 juli 2021

1 min11 juni 2021

Reactie Covebo Group op incident met vakbondsman

1 min30 november 2020