2 min17 mei 2017

Stappenplan naar DBA

U maakt op dit moment gebruik van zelfstandigen binnen uw onderneming en zij verrichten werkzaamheden op basis van een verklaring arbeidsrelatie (VAR). Zoals u ongetwijfeld hebt gelezen in de media veranderen er een aantal zaken met betrekking tot deze verklaring. In dit artikel leest u welke stappen u moet zetten om ook in de toekomst te voldoen aan de wet- en regelgeving.

Wilt u eerst meer informatie over de wijzigingen? Lees hier ons artikel ‘Van VAR naar DBA.’

Stap 1: werkt u met zelfstandigen ?

De eerste stap die u gaat verrichten is inzichtelijk maken welke opdrachtnemers/zelfstandigen er op dit moment bij u werken.

Stap 2: bestaat er een arbeidsovereenkomst ?

U hebt inzichtelijk gemaakt met welke zelfstandigen u werkt. De volgende stap is nagaan of sprake is van een arbeidsovereenkomst. Dit beoordeelt u aan de hand van de feitelijke situatie! De bedoeling van partijen is daarbij van ondergeschikt belang.

Er is sprake van een arbeidsverhouding als aan de volgende vereisten is voldaan:

  • De opdrachtnemer is persoonlijk verplicht om werkzaamheden te verrichten (hij mag niet iemand anders sturen);
  • Er wordt voor het verrichten van de werkzaamheden betaald;
  • De werkzaamheden worden gedurende een bepaalde tijd verricht (meer dan 1 klusje);
  • Er is sprake van een gezagsverhouding (u geeft instructies waaraan de opdrachtnemer zich moet houden).

Als er een arbeidsovereenkomst bestaat, kunt u deze niet uitsluiten door middel van een overeenkomst. Twijfelt u hierover, neem contact met ons op zodat wij samen met u uw arbeidsovereenkomsten kunnen doornemen.

Stap 3: U beschikt nu over de juiste VAR ?

De eventueel afgegeven VAR 2014-2015 blijft geldig als de opdrachtnemer/zelfstandige dezelfde werkzaamheden blijft verrichten en als de omstandigheden en voorwaarden gelijk zijn gebleven. Is dit niet langer het geval of beschikt u niet over een geldige VAR? Dan dient u ook gebruik te gaan maken van een door de belastingdienst goedgekeurde overeenkomst. Daarnaast is het nog mogelijk om een VAR 2015 aan te vragen door de opdrachtnemer.

Heeft u vragen over welke VAR u nodig heeft, neemt u dan contact met ons op.

Stap 4: U beschikt over de juiste overeenkomst ?

Omdat de nieuwe wetgeving waarschijnlijk per 1 april 2016 ingaat, is het verstandig om nu al over de juiste overeenkomst met uw opdrachtnemer te beschikken! Hiermee voorkomt u in de problemen te komen en alsnog met een vordering van de belastingdienst te maken krijgt.

Voor meer vragen en een voorbeeldovereenkomst kunt u contact opnemen met 088 – 14 10 750.

 

Ook interessant!

Lees meer blogs uit deze categorie(ën).

Covebo wil zekerheid bieden in krappe arbeidsmarkt

3 min20 december 2023

Het minimumuurloon komt eraan. Wat betekent dit voor u als klant van Covebo?

2 min16 oktober 2023

Het arbeidstekort in de logistieke sector: een groeiend probleem dat vraagt om oplossingen

2 min30 juni 2023