3 min28 december 2016

Wet DBA uitgesteld. Wat nu?

Vorige maand werd na een lange periode van onrust bekend dat de handhaving van de Wet DBA, de vervanger van de VAR-verklaring voor zzp’ers, wordt uitgesteld tot minstens 2018. Er bleken te veel onduidelijkheden en valkuilen te kleven aan de nieuwe wet. Maar wat betekent dit precies? Wat houdt dit in voor u als zzp’er of als werkgever? Covebo praat u graag bij!

Wat is de wet DBA?

Eerst even een stukje terug. Afgelopen jaar is op 1 mei de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties van kracht geworden. Deze wet is bedoeld om de VAR-verklaring voor zzp’ers te vervangen, met als doel om schijnzelfstandigheid tegen te gaan. Met een VAR-verklaring toonde een zzp’er in het verleden aan dat hij ook écht zelfstandig was. Dit bleek in de praktijk lastig te controleren, met veel schijnzelfstandigen als gevolg.

Wat bleek namelijk: er waren veel bedrijven die mensen ontsloegen en deze vervolgens als zzp’er weer inhuurden. Deze zzp’ers deden bij het bedrijf eigenlijk precies hetzelfde werk als wat zij daarvoor deden, waardoor ze in feite gewoon werknemer waren. Echter waren er op deze manier voor de werkgever veel minder risico’s en kosten aan verbonden. Volgens de Wet DBA moet gewerkt worden volgens modelovereenkomsten. Door middel van deze modelovereenkomsten, die zijn goedgekeurd door de belastingdienst, kan men nu makkelijker aantonen dat het inderdaad gaat om een legitieme verhouding tussen de zzp’er en de opdrachtgever.

Wet DBA uitgesteld?

De invoering van de Wet DBA leverde veel onduidelijkheid en onrust op bij zowel zzp’ers als opdrachtgevers. De wet moest er juist voor zorgen dat er meer duidelijkheid zou ontstaan over de verschillen tussen mensen in loondienst en zzp’ers, maar had als gevolg dat opdrachtgevers angstig waren om zzp’ers in te huren, bang om fouten te maken en hoge boetes van de belastingdienst te riskeren.

De handhaving van de Wet DBA is hierom onlangs uitgesteld. Alleen in uitzonderlijke gevallen treed de belastingdienst wel op. Wat zijn dan die uitzonderlijke gevallen? Staatssecretaris Wiebes spreekt over: “een uitzondering voor de echte kwaadwilligen”. Hierbij gaat het om zzp’ers en opdrachtgevers waarbij het overduidelijk is dat er geen sprake is van zelfstandig ondernemerschap.

Wat moet ik als zzp’er nu doen?

De wet is nog steeds van kracht, echter wordt er niet op gecontroleerd. Dit betekent dat u zich wel aan de regels van de wet DBA moet houden, maar dat de belastingdienst geen boetes of naheffingen gaat hanteren indien er onbedoeld fouten worden gemaakt. Twijfelt u over wat de juiste manier is? Covebo helpt u graag verder! Wij zijn gespecialiseerd in het bemiddelen en begeleiden van zzp’ers en hebben een modelovereenkomst opgesteld.

Wat moet ik als opdrachtgever doen?

Ondanks dat er niet wordt gecontroleerd op het naleven van de wet DBA, is de wet nog wel van kracht. Dit betekent dat u zich gewoon moet houden aan de regels die in deze wet staan voorgeschreven. De belastingdienst zal echter geen naheffingen of boetes uitdelen in het geval dat er onbedoeld fouten zijn gemaakt in de modelovereenkomsten tussen de zzp’er en opdrachtgever. Covebo heeft een modelovereenkomst ontwikkeld . Wilt u daar meer over weten? Lees dan verder op onze pagina: Wet DBA, wat is de beste oplossing?

Wat gaat er verder gebeuren?

Het aankomend jaar, of zelfs nog langer indien dat nodig is, wordt er gewerkt aan het oplossen van alle knelpunten van de Wet DBA. Er wordt onder andere nagedacht over een nieuwe definitie van het begrip loondienst, de huidige stamt namelijk uit 1907. Staatssecretaris Wiebes geeft aan dat dit veel tijd kost en op het bordje van het volgende kabinet terechtkomt. ZZP Nederland wil graag dat deze tijd ook wordt gebruikt om na te denken over de definitie van ondernemerschap. Deze willen zij in een aparte wet vastleggen, in plaats van deze onderdeel te laten zijn van de Arbeidswet.

Meer weten over de Wet DBA?

Onze gespecialiseerde medewerkers vertellen u graag meer over de oplossingen die Covebo kan bieden. Neem vrijblijvend contact met ons op!

Ook interessant!

Lees meer blogs uit deze categorie(ën).

Solliciteren bij Covebo, kan dat nog in verband met het coronavirus?

2 min18 maart 2020

Thielco: "Als ik Covebo bel, heb ik aan een half woord voldoende".

1 min5 juli 2019

Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

2 min4 juni 2019