Правилник за вътрешния ред

 

Номер за спешни повиквания

Номерът за спешни повиквания за пожарна, полиция и линейка в Нидерландия е 112. Този номер е предназначен само за СПЕШНИ СЛУЧАИ (= животозастрашаващи ситуации). Злоупотребата с номера за спешни повиквания се наказва строго. В случай на спешност, задължително уведомете и Covebo.

Национален номер на полицията

Полицията разполага също и с национален номер за неспешни случаи: 0900-8844 (напр. докладване на кражба).

______________________

 

Пушене

В жилището не се пуши (само навън).

Шум

Считаме причиняването на неудобство на местните жители от неприятен шум за неприемливо поведение, което вреди също и на доброто име на Covebo. В случай на повторно нарушение, Covebo може да прекрати договора за наем едностранно. В Нидерландия е прието да се пази тишина от 22:00 ч. до 7:00 ч. сутринта (= напр. без шум от бормашини, силна музика и т.н.).

Домашни любимци

Не се допуска присъствието на (домашни) животни във и около къщата.

______________________

 

Поддържане на чистота

Обитателите трябва да поддържат къщата и градината подредени и чисти. Абсолютно забранено е боядисване на жилището, пробиване на дупки в стените или увреждането на жилището по друг начин.

Енергопотребление

Обитателите трябва да ползват електроенергията разумно и отговорно. Това озаначава:

  • През нощта и когато няма никой вкъщи: термостатът да е максимум на 18º C
  • Когато в къщата има хора: термостатът да е максимум на 21º C
  • Да не се включва отопление, когато външните врати и/или прозорци са широко отворени
  • Да се изключват светлини и уреди, когато няма никой вкъщи и когато всички спят.

Смет

Обитателите поемат отговорност за изхвърляне на боклука. Ако във или в близост до къщата се натрупа твърде много боклук, Covebo ще го изхвърли. Таксите за депониране и труд са € 34,50 на час, изчислено въз основа на броя на съответно отработените човекочасове. Общите разходи се разпределят поравно между всички обитатели.

______________________

 

Движимо имущество

Къщата е обзаведена, мебелирана и оборудвана с движимо имущество. Всичко е в добро и изрядно състояние. Ако при пристигането си нови обитатели забележат щети или повреди в жилището, те трябва да докладват на Covebo за това в рамките на 24 часа. Ако не го направят, впоследствие може да понесат отговорност за недокладвани щети.

Ключ

Обитателите получават ключ от жилището. При напускане или заминаване на почивка, ключът трябва да бъде върнат на Covebo. Ако ключът от жилището бъде изгубен или не бъде върнат, разходите се отчисляват от заплатата.

Лична отговорност

Престоят в къщата е на лична отговорност. Обитателите сами носят отговорност за внесената от тях лична собственост.

______________________

 

Заключване

Когато в жилището няма никой, то трябва да бъде заключено. Това означава, че външните врати трябва да бъдат заключени и прозорците, достъпни отвън, трябва да бъдат затворени.

Незабавно освобождаване

При прекратяване на трудовия договор за временна заетост и/или на договора за наем поради неспазване на правилата за поведение или на правилника за вътрешния ред, Covebo не са длъжни да спазят условието за двуседмичния срок на правото за ползване на жилище, и въпросният обитател ще трябва да напусне незабавно.

Наркотици

Забранява се употребата и притежанието на наркотици във и около жилищата.

______________________

 

Пожарна безопасност

С цел пожарна безопасност, жилищата са оборудвани с пожарогасители, датчици за дим и противопожарни одеяла. Тези неща са от инвентара на къщата, и изрично изискваме да ги оставяте в жилището, за безопасността на всеки обитател.

Посещение и престой на външни лица

Не е позволено да се настаняват хора в къщата без разрешение на Covebo и по ваша собствена инициатива. Посещение и престой на външни лица се позволява само при спешни случаи и следователно винаги с разрешение. Ако посещението и престоят на външно лице не бъде докладвано, Covebo може да наложи такса от 50 € за нощувка/на човек на отговорното лице в къщата.

Щети

Ако по време на престоя ви възникне повреда или липса на мебели или вещи, трябва незабавно да уведомите Covebo за това. Можете да изберете да сключите застраховка „Гражданска отговорност“чрез Covebo. Ако възникнат щети не по вина на обитателите, те ще бъдат възстановени от застраховката „Гражданска отговорност“. Ако служител умишлено е причинил щета, разходите ще бъдат възстановени от служителя.

______________________

 

Приключване на работа

След приключване на предоставената работа и/или при прекратяване на договора за временна заетост, разполагате с още максимално две седмици право да ползвате жилище на Covebo. В този случай, ще ви се начисли фиксирана такса от € 109 евро на седмица.

Напускане

При напускане, къщата и градината трябва да бъдат оставени чисти, подредени и изрядни. Всички неотчетени по-рано щети или липсващ инвентар ще бъдат възстановени както от оставащите, така и от напускащите обитатели. Това се отнася и за разходи за почистване, които Covebo трябва да направи по възстановяване на представителния вид на оставено в занемарен вид жилище. С тази цел, налагаме такса от € 34,50 на час/на чистач, въз основа на броя на съответно отработените човекочасове. Общите разходи се разпределят поравно между всички обитатели.

Напускане

При нарушение на горните правила, Covebo може да наложи глоба. Covebo ще начислят на служителя и понесените от тях разходи в резултат на нарушения или причинени щети (= член 12). (Изчерпателно описание вижте в Правилника за персонала.)

______________________