Házszabályok

 

Vészhelyzeti riasztási szám

A tűzoltóság, a rendőrség és a mentők segélyhívó száma Hollandiában a 112. Ez a szám csak SÜRGŐS (= életveszélyes) helyzetekre vonatkozik. A segélyhívó számmal történő visszaélés súlyosan büntetendő. Vészhelyzetekben is mindig lépjen kapcsolatba a Covebóval.

A rendőrség országos hívószáma

A rendőrségnek van egy országos hívószáma is a nem sürgős esetekre vonatkozóan: 0900-8844 (például lopási eset bejelentése).

______________________

 

Dohányzás

A dohányzás a lakásban nem megengedett (azon kívül azonban igen).

Zaj

Ha valaki a környezetében lakók számára (zaj)ártalmat okoz, azt meg nem engedett viselkedésnek tekintjük, ami emellett a Covebo jó hírnevének is árt. Ilyen viselkedés ismétlődése esetén a Covebo a bérleti szerződést egyoldalúan felbonthatja. A szokások szerint Hollandiában 22:00 és 7:00 között csend van (azaz nem lehet például fúrógépet használni, vagy zenét hangosan hallgatni).

Háziállatok

(Házi)állatok jelenléte a lakásokban vagy azok körül nem megengedett.

______________________

 

Takarítás

A lakóknak a lakást és a kertet rendezett és tiszta állapotban kell tartaniuk. Szigorúan tilos a lakásban festeni, a falakba lyukat fúrni / szöget verni, vagy a lakásban egyéb módon kárt tenni.

Energia

A lakók kötelesek az energiával a szokásos mértékben és tudatossággal bánni. Ez a következőket jelenti:

  • Éjszaka, és amikor senki sincs otthon: a termosztát maximum 18º C-on
  • Amikor valaki otthon tartózkodik: a termosztát maximum 21º C
  • Nem hagyják a fűtést bekapcsolva, amikor a külső ajtók és/vagy ablakok ki vannak tárva
  • Minden világítást és eszközt kikapcsolnak, amikor senki nincs otthon, és amikor mindenki alszik.

Hulladék

A lakók saját maguk felelősek a hulladék elszállításáért. Ha egy lakásban vagy akörül túl sok hulladék halmozódik fel, ezt a Covebo elszállítja. A szemétlerakás és munka költségeiért 34,50 € / óra összeget számítunk fel a szükséges munkaóra-ráfordítás alapján. A teljes költséget egyenlő arányban terheljük rá valamennyi lakóra.

______________________

 

Leltár

A lakást lakástextilekkel, bútorokkal felszereltük, és elláttuk egy leltárjegyzékkel. Valamennyi felszerelési tárgy jó és tiszta állapotban van. Ha az új lakók érkezésükkor azt állapítják meg, hogy a lakásban károk vagy hiányosságok állnak fenn, akkor ezt 24 órán belül be kell jelenteniük a Covebo részére. Ha ezt elmulasztják, akkor a be nem jelentett károkért később ők vonhatók felelősségre.

Kulcs

A lakók a lakáshoz egy kulcsot kapnak. Eltávozás vagy szabadság esetén a kulcsot le kell adni a Covebónál. A házkulcs elvesztése vagy le nem adása esetén a költségek a fizetésből kerülnek levonásra.

Saját kockázat

A lakásban való tartózkodás saját kockázatra történik. A lakók saját maguk felelősek a magukkal hozott magántulajdonaikért.

______________________

 

Bezárás

Ha a lakásban senki sem tartózkodik, a lakást be kell zárni. Ez azt jelenti, hogy a külső ajtókat kulccsal kell lezárni, és a kívülről hozzáférhető ablakokat be kell csukni.

Azonnali távozás

Ha az ideiglenes munkaszerződés és/vagy a bérleti szerződés a magatartási szabályok illetve a házirend be nem tartása miatt kerül felmondásra, akkor a Covebo nem köteles betartani a kéthetes lakhatási határidőt, és az érintett lakónak azonnal távoznia kell.

Kábítószerek

A kábítószerek használata és birtoklása a lakásokban vagy azok mellett tilos.

______________________

 

Tűzbiztonság

A tűzbiztonsággal kapcsolatban a lakások el vannak látva tűzoltókészülékekkel, füstjelzőkkel és egy tűzoltótakaróval. Ezek a tárgyak a lakáshoz tartoznak, nyomatékosan megkérjük Önt arra, hogy ezeket a tárgyakat hagyja a lakásban, minden egyes lakó biztonsága érdekében.

Elszállásolással járó látogatás

Nem megengedett, hogy a Covebóval történő előzetes egyeztetés nélkül és saját kezdeményezésre személyeket szállásoljanak el a lakásban. Az elszállásolással járó látogatás csak szükséghelyzetekben, és mindig csak előzetes egyeztetés alapján megengedett. Elszállásolással járó látogatás be nem jelentése esetén a Covebo 50,- €/éjszaka/fő díjat számol fel a lakásban lakó felelős személynek.

Károkozás

Ha az Ön itt-tartózkodása alatt kár keletkezik, vagy bútoraink, vagy leltári tárgyaink eltűnnek, ezt Önnek a Covebo felé haladéktalanul jelentenie kell. Ennek fedezetére a Covebo-n keresztül felelősség-biztosítást köthet. Ha nem a lakóknak felróható kárról van szó, akkor ezt a WA-biztosítás fogja megtéríteni. Ha egy munkatárs szándékosan okoz kárt, akkor ennek megtérítését attól a munkatárstól követeljük.

______________________

 

A munkavégzés befejezése

A felajánlott tevékenységek befejezése és/vagy a munkamegállapodás megszűnése esetén Önnek legfeljebb két hétig áll még rendelkezésére a Covebo által biztosított szállás. Ezért hetente egy fix, 109,- eurós összeget számítunk fel.

Eltávozás

Eltávozás esetén a lakást és a kertet tiszta, rendes és hiánytalan állapotban kell hátrahagyni. Az esetlegesen korábban be nem jelentett károkat vagy eltűnéseket valamennyi – mind a lakásban maradó, mind az eltávozó – lakókra ráterhelik. Ugyanez vonatkozik az esetleges takarítási költségekre, melyek a Covebónál a szennyezett állapotban hátrahagyott lakás ismét lakhatóvá tételével kapcsolatban felmerülnek. Ezekért óránként és takarítónként 34,50 € díjat számítunk fel, a teljesített munkaórák száma alapján. A teljes költséget egyenlő arányban terheljük rá valamennyi lakóra.

Bírság

A fenti szabályok megsértése esetén a Covebo bírságot szabhat ki. A Covebo felelősséggel tartozik a szabálysértéssel vagy károkozással részére keletkezett költségekért, amelyeket azonban a dolgozó részére áthárít (ld. 12. cikk). (Erre vonatkozóan ld. a személyzeti szabályzat teljes összefoglalását.)

______________________