Vidaus tvarkos taisyklės

 

Pagalbos numeris ypatingais atvejais

Nyderlanduose ugniagesių, policijos ir greitosios pagalbos iškvietimo numeris yra 112. Skambinti šiuo numeriu galima tik YPATINGAIS ATVEJAIS (kai kyla pavojus gyvybei). Piktnaudžiavimas bendruoju pagalbos numeriu griežtai baudžiamas. Ypatingais atvejais taip pat informuokite įmonę „Covebo“.

Vietinis policijos numeris

Neskubiu atveju policijai skambinti galima vietiniu numeriu: 0900-8844 (pvz., pranešti apie vagystę).

______________________

 

Rūkymas

Draudžiama bute rūkyti (galima rūkyti lauke).

Triukšmas

Triukšmavimą, kuris kelia nepatogumų aplinkiniams gyventojams, mes laikome neleistinu elgesiu, kenkiančiu geram „Covebo“ vardui. Pasikartojus tokiam elgesiui, „Covebo“ gali vienašališkai nutraukti nuomos sutartį. Nyderlanduose įprasta nuo 22 iki 7 val. laikytis ramybės (tai yra negręžti, garsiai neklausyti muzikos).

Naminiai gyvūnai

Bute ir šalia jo negali būti jokių (naminių) gyvūnų.

______________________

 

Valymas

Gyventojai turi rūpintis tvarka ir švara bute bei sode. Griežtai draudžiama butą dažyti, gręžti arba kalti skyles sienose, kitu būdu gadinti butą.

Energija

Gyventojai turi neeikvoti energijos be reikalo. Tai reiškia:

  • Naktimis ir kai nieko nėra namie, termostatą nustatyti ne daugiau 18 °C temperatūrai.
  • Kai namuose yra žmonių, termostatą nustatyti ne daugiau kaip 21 °C temperatūrai.
  • Išjungti šildymą, kai atidarytos lauko durys ir (arba) langai.
  • Išjungti šviesą ir prietaisus, kai nieko nėra namie ir kai visi miega.

Šiukšlės

Gyventojai patys rūpinasi šiukšlių išvežimu. Susikaupus bute arba šalia jo per daug šiukšlių, įmonė „Covebo“ pati pasirūpins, kad jos būtų išvežtos. Atsižvelgiant į tai, kiek valandų sugaišta šiukšlėms sutvarkyti, bus apskaičiuota kompensacija (34,50 EUR/val.). Bendra išlaidų suma padalijama iš gyventojų skaičiaus.

______________________

 

Inventorius

Gyvenamasis būstas yra apstatytas baldais, su įranga. Visi daiktai geros būklės ir tvarkingi. Jeigu nauji gyventojai, atvykę į butą, nustato trūkumų, jie turi per 24 valandas informuoti apie tai įmonę „Covebo“. To laiku nepadarius gali tekti prisiimti atsakomybę už nustatytus trūkumus.

Raktas

Gyventojai gauna buto raktus. Išsikraustant iš buto arba išvykstant atostogauti raktai turi būti įteikti įmonei „Covebo“. Pametus arba negrąžinus namų raktų iš darbo užmokesčio išskaičiuojamos atitinkamos išlaidos.

Atsakomybė

Darbuotojas prisiima visą riziką, susijusią su gyvenimu išnuomotame būste. Gyventojai patys atsako už asmeninius daiktus.

______________________

 

Užrakinkite duris

Jeigu bute nieko nėra, jis turi būti užrakintos. Tai reiškia, kad turi būti užrakintos lauko durys, o langai, per kuriuos būtų galima patekti į vidų, uždaryti.

Išsikraustymas nedelsiant

Jeigu laikinojo įdarbinimo sutartis arba nuomos sutartis nutraukiama dėl elgesio taisyklių nepaisymo arba vidaus tvarkos taisyklių nesilaikymo, įmonė „Covebo“ neprivalo laikytis dviejų savaičių įspėjimo termino, o gyventojas turi nedelsdamas išsikraustyti.

Narkotikai

Bute arba šalia jo draudžiama turėti narkotikų.

______________________

 

Priešgaisrinė sauga

Priešgaisrinio saugumo sumetimais bute yra gesintuvai, dūmų detektoriai ir priešgaisrinės antklodės. Šie daiktai yra laikomi gyvenamojo būsto dalimi, todėl mes prašome gyventojų jų niekur neišnešti, tai svarbu dėl visų bute gyvenančių žmonių saugumo.

Lankytojai

Draudžiama iš anksto nepasitarus su įmone „Covebo“ vestis į butą kitus asmenis. Kitiems asmenims nakvoti bute galima tik kraštutiniu atveju ir tik iš anksto pasitarus su įmone. Jeigu nakvynė nebuvo suderinta su įmone „Covebo“, iš atsakingo buto gyventojo gali būti išskaičiuota kompensacija (50 EUR už naktį).

Žala

Jeigu jums gyvenant bute padaroma žala, dingsta baldai arba prietaisai, apie tai turi būti nedelsiant pranešta įmonei „Covebo“. Jūs turite teisę per „Covebo“ sudaryti civilinės atsakomybės draudimo sutartį. Draudimas kompensuoja žalą, jeigu ji buvo padaryta ne dėl gyventojų kaltės. Jeigu darbuotojas tyčia padaro žalą butui, iš jo išskaičiuojamos visos išlaidos.

______________________

 

Darbo pabaiga

Užsakovui atsisakius darbuotojo paslaugų ir (arba) baigus galioti laikinojo įdarbinimo sutarčiai, jūs galite gyventi įmonės „Covebo“ suteiktame būste ne daugiau kaip dvi savaites. Už apgyvendinimą mokamas 109 EUR/sav. mokestis.

Išsikraustymas

Išsikraustant butas ir sodas turi būti palikti švarūs ir tvarkingi, su visa įranga. Nuostoliai dėl laiku nepraneštos žalos arba dingusių daiktų išskaičiuojami iš visų (tiek liekančių, tiek išsikraustančių) gyventojų. Jeigu įmonei „Covebo“ tenka pasirūpinti nešvaraus buto sutvarkymu, šios išlaidos taip pat išskaičiuojamos iš visų gyventojų. Taikomas 34,50 EUR/val. mokestis už kiekvieno valytojo darbą. Bendra išlaidų suma padalijama iš gyventojų skaičiaus.

Bauda

Pažeidus šias taisykles, „Covebo“ gali skirti baudą. Įmonė „Covebo“ taip pat turi teisę visas su pažeidimu arba žalos išieškojimu susijusias išlaidas išskaičiuoti iš darbuotojo (12 straipsnis). (Dėl išsamios informacijos žr. Personalo reglamentą.)

______________________