Regulament privind locuința

 

Numărul de alarmă pentru situații de urgență

Numărul olandez de alarmă pentru pompieri, poliție și ambulanță este 112. Acest număr trebuie folosit numai în caz de URGENȚE (adică situații care pun în pericol viața). Utilizarea abuzivă a numărului de alarmă se pedepsește aspru. În caz de urgențe, luați întotdeauna legătura și cu Covebo.

Numărul poliției naționale

Poliția are și un număr național de apel pentru probleme care nu sunt urgente: 0900-8844 (de exemplu, pentru reclamarea unui furt).

______________________

 

Fumatul

Nu este permis fumatul în locuință (dar este permis afară).

Zgomot

Considerăm că deranjarea vecinilor (de exemplu, prin zgomot) reprezintă un comportament inacceptabil, care dăunează bunei reputații a Covebo. Dacă se repetă acest comportament, Covebo poate rezilia unilateral contractul de închiriere. În Olanda se respectă programul de liniște între orele 22.00-7.00 (de exemplu, nu se folosește bormașina, nu se ascultă muzică la volum ridicat).

Animale de companie

Nu este permisă prezența animalelor (de companie) în locuință și în zona din jurul acesteia.

______________________

 

Curățenia

Locatarii trebuie să păstreze ordinea și curățenia în locuință și în curte. Este absolut interzisă aplicarea de vopsea în locuință, găurirea pereților sau deteriorarea în alt fel a locuinței.

Energia

Locatarii trebuie să utilizeze în mod normal și grijuliu energia. Acest lucru înseamnă:

  • Noaptea și când nu este nimeni acasă: setați termostatul la maximum 18º C
  • Când există persoane în locuință: setați termostatul la maximum 21º C
  • Nu țineți căldura pornită cât timp ușile și/sau ferestrele exterioare sunt larg deschise
  • Stingeți lumina și aparatele când nu este nimeni acasă și când doarme toată lumea.

Gunoiul

Locatarilor le revine responsabilitatea pentru eliminarea gunoiului. Dacă rămâne prea mult gunoi în sau lângă locuință, Covebo se va ocupa de eliminarea acestuia. Costurile pentru depunere și pentru forța de muncă sunt de 34,50 EUR pe oră, calculate în funcție de orele de manoperă necesare. Costurile totale vor fi împărțite proporțional la toți locatarii.

______________________

 

Inventarul

Locuința este amenajată, mobilată și utilată. Totul este în stare bună și ordonată. Dacă locatarii noi constată lipsuri sau deteriorări în locuință în momentul sosirii, trebuie să anunțe Covebo cu privire la acestea în termen de 24 de ore. În caz contrar, aceștia pot fi trași la răspundere ulterior pentru daunele neanunțate.

Cheie

Locatarii primesc o cheie a locuinței. La plecare sau când își iau concediu de odihnă, aceștia trebuie să predea cheia la Covebo. În caz de pierdere sau de nepredare a cheii locuinței, costurile aferente vor fi reținute din salariu.

Risc propriu

Șederea în locuință se face pe riscul propriu. Locatarilor le revine răspunderea pentru bunurile proprii pe care și le-au adus.

______________________

 

Încuierea locuinței

Când nu se află nimeni în locuință, aceasta trebuie să fie încuiată. Acest lucru înseamnă că ușile exterioare și ferestrele – care permit accesul din exterior – trebuie să fie încuiate.

Eliberarea imediată a locuinței

În caz de reziliere a contractului de plasare temporară a forței de muncă și/sau a contractului de închiriere ca urmare a nerespectării normelor de conduită sau a regulamentului de ordine interioară, Covebo nu are obligația de a respecta termenul de cazare de două săptămâni, iar locatarul în cauză trebuie să părăsească imediat locuința.

Drogurile

Sunt interzise consumul și posesia de droguri în locuințe și în zona din jurul acestora.

______________________

 

Prevenirea și stingerea incendiilor

Pentru prevenirea și stingerea incendiilor, locuințele sunt prevăzute cu extinctoare, detectoare de fum și pături antifoc. Aceste obiecte aparțin de locuință. Vă rugăm insistent să lăsați aceste obiecte în locuință, pentru siguranța fiecărui locatar.

Găzduirea vizitatorilor

Nu este permis să găzduiți persoane în locuință din proprie inițiativă, fără a solicita permisiunea Covebo. Găzduirea vizitatorilor est permisă numai în cazuri de urgență și numai cu permisiunea Covebo. În caz de neanunțare a găzduirii unui vizitator, Covebo poate încasa de la responsabilul din locuință o taxă de 50 EUR pe noapte pentru fiecare persoană.

Daune

În cazul în care se produce vreo daună sau dispare vreo piesă de mobilier sau vreun obiect de inventar pe durata sejurului dvs., trebuie să anunțați imediat Covebo cu privire la acest lucru. Puteți opta să încheiați o asigurare de răspundere civilă prin intermediul Covebo. Dacă se produce vreo daună care nu ține de vina locatarilor, aceasta va fi acoperită de asigurarea de răspundere civilă. Dacă un angajat a cauzat în mod deliberat daune, costurile aferente vor fi recuperate de la angajatul respectiv.

______________________

 

Finalizarea lucrărilor

După finalizarea lucrărilor oferite și/sau dacă încetează contractul de plasare temporară a forței de muncă, aveți la dispoziție încă maximum două săptămâni cazarea de la Covebo. În acest scop se percepe o sumă fixă de 109 EUR pe săptămână.

Plecarea

La plecare, locuința și curtea trebuie lăsate curate, în ordine și fără să lipsească nimic. Costurile aferente eventualelor deteriorări sau lipsuri neanunțate anterior vor fi recuperate atât de la locatarii care rămân, cât și de la cei care pleacă. Acest lucru este valabil și pentru costurile pentru curățenie pe care trebuie să le suporte Covebo pentru a readuce o locuință lăsată murdară într-o stare prezentabilă. Pentru aceasta percepem 34,50 EUR pe oră pentru fiecare persoană care face curățenie, ținând cont de numărul de ore de manoperă necesare. Costurile totale vor fi împărțite proporțional la toți locatarii.

Penalități

În cazul încălcării regulilor de mai sus, Covebo poate aplica o penalitate. De asemenea, Covebo trebuie să recupereze de la angajat (conform articolului 12) costurile suportate ca urmare a abaterilor sau a cauzării unor daune. (Pentru privirea de ansamblu completă, consultați regulamentul personalului.)

______________________