Huisreglement

 

Alarmnummer voor noodgevallen

Het Nederlandse alarmnummer voor brandweer, politie en ambulance is 112. Dit nummer is alleen bedoeld NOODGEVALLEN (=levensbedreigende situaties). Misbruik van het alarmnummer wordt zwaar bestraft. Neem in noodgevallen ook altijd contact op met Covebo.

Landelijk nummer politie

De politie heeft ook een landelijk nummer voor niet spoedeisende zaken: 0900-8844 (bijv. doen van aangifte als er iets gestolen is).

______________________

 

Roken

Roken is in de woning niet toegestaan (wel buiten).

Geluid

Veroorzaken van (geluids)overlast voor omwonenden, zien wij als ontoelaatbaar gedrag wat tevens de goede naam van Covebo schaadt. Bij herhaaldelijk gedrag kan de huurovereenkomst eenzijdig door Covebo beëindigd worden. In Nederland is het gebruikelijk van 22.00-7.00 uur stil te zijn (= bijv. geen boormachines gebruiken, geen harde muziek).

Huisdieren

De aanwezigheid van (huis)dieren in en om de woning is niet toegestaan.

______________________

 

Schoonmaken

Bewoners dienen de woning en de tuin netjes en schoon te houden. Het is absoluut verboden om in de woning verf aan te brengen, gaten in de muren te boren / slaan of de woning op andere wijze te beschadigen.

Energie

Bewoners dienen normaal en bewust met energie om te gaan. Dit betekent:

  • ’s Nachts en wanneer er niemand thuis is: thermostaat op maximaal 18º
  • Wanneer er mensen in huis zijn: thermostaat op maximaal 21º C
  • Geen verwarming aan terwijl buitendeuren en/of ramen wijd open staan
  • Uitschakelen van verlichting en apparaten wanneer er niemand thuis is en wanneer iedereen slaapt.

Vuilnis

Bewoners zijn zelf verantwoordelijk voor de afvoer van vuilnis. Wanneer er te veel vuilnis in of bij een woning blijft liggen, zal Covebo dit afvoeren. Stortings- en arbeidskosten ad € 34,50 per uur o.b.v. het aantal bestede manuren. De totale kosten worden evenredig verdeeld over alle bewoners.

______________________

 

Inventaris

De woning is gestoffeerd, gemeubileerd en voorzien van inventaris. Dit alles verkeert in goede en nette staat. Constateren nieuwe bewoners bij aankomst schade of gebreken aan de woning, dan dienen zij dit binnen 24 uur te melden bij Covebo. Doen zij dit niet, dan kunnen zij later voor niet gemelde schade aansprakelijk worden gesteld.

Sleutel

Bewoners ontvangen een sleutel van de woning. Bij vertrek of vakantie moet de sleutel bij Covebo worden ingeleverd. Bij verlies of niet inleveren van een huissleutel worden de kosten doorbelast op het salaris.

Eigen risico

Het verblijf in de woning is voor eigen risico. Bewoners zijn zelf aansprakelijk voor meegenomen privé-eigendommen.

______________________

 

Afsluiten

Wanneer er niemand in de woning aanwezig is, dient de woning afgesloten te zijn. Dit betekent dat de buitendeuren op slot moeten zijn en ramen -die van buiten toegankelijk zijn gesloten.

Direct vertrek

Is de uitzendovereenkomst beëindigd en/of is de huurovereenkomst opgezegd vanwege het niet naleven van de gedragsregels of het huisreglement, dan hoeft Covebo de termijn van twee weken huisvesting niet na te komen en zal de betreffende bewoner direct moeten vertrekken.

Drugs

Het gebruik en bezit van drugs in en om de woningen is verboden.

______________________

 

Brandveiligheid

In verband met de brandveiligheid zijn de woningen voorzien van brandblussers, rookmelders en een branddeken. Deze spullen behoren bij de woning, we verzoeken u uitdrukkelijk deze spullen in de woning te laten liggen; voor de veiligheid van iedere bewoner.

Logeerbezoek

Het is niet toegestaan om zonder overleg met Covebo en op eigen initiatief personen in de woning onder te brengen. Logeerbezoek slechts in noodgevallen en dus altijd in overleg. Bij het niet melden van logeerbezoek kan Covebo een vergoeding van € 50,- per nacht/ per persoon in rekening brengen aan de verantwoordelijke in de woning.

Schade

Wanneer tijdens uw verblijf schade ontstaat of er sprake is van vermissing van meubilair of inventaris, dient u dit direct te melden bij Covebo. Je kunt ervoor kiezen om een WA-verzekering af te sluiten via Covebo. Is er sprake van schade buiten de schuld van de bewoners, dan zal dit worden vergoed door de WA-verzekering. Wanneer een medewerker bewust schade heeft aangericht, dan zullen de kosten daarvan op de medewerker verhaald worden.

______________________

 

Afloop werkzaamheden

Na afloop van de aangeboden werkzaamheden en/of indien de uitzendovereenkomst is beëindigd, heb je nog maximaal twee weken de beschikking over de huisvesting van Covebo. Hiervoor wordt een vast bedrag van € 109,- per week in rekening gebracht.

Vertrek

Bij vertrek dienen de woning en de tuin schoon, netjes en compleet te worden achtergelaten. Eventuele niet eerder gemelde schades of vermissingen zullen op –zowel blijvende als vertrekkende- bewoners worden verhaald. Dit geldt ook voor schoonmaakkosten die Covebo moet maken om een vies achtergelaten woning weer toonbaar te maken. Hiervoor brengen wij € 34,50 per uur per schoonmaker, op basis van het aantal bestede manuren, in rekening. De totale kosten worden evenredig verdeeld over alle bewoners.

Boete

Bij overtreding van bovenstaande regels kan Covebo een boete opleggen. Ook is Covebo gehouden door haar gemaakte kosten als gevolg van overtredingen of aanbrengen van schade door te belasten aan de medewerker (= artikel 12). (Zie voor het volledige overzicht het personeelsreglement.)

______________________