Waar staan we voor

Waar staan we voor

 

 

Missie

Covebo is open-minded, betrouwbaar en ondernemend. Het is onze taak om de vraag naar flexibilisering op de Nederlandse arbeidsmarkt en het aanbod van Nederlandse en buitenlandse werkzoekenden samen te brengen. Hierbij vormen de volgende uitgangspunten de basis:

Het welzijn en welbevinden van de mens staat binnen Covebo centraal. Wij zorgen zodoende dat zaken gewoon goed geregeld zijn voor onze klanten, onze uitzendkrachten én voor onze eigen medewerkers. Tevredenheid bij klanten en gemotiveerde medewerkers zijn de sleutel tot succes.

Visie

De huidige arbeidsmarkt vraagt om nieuwe oplossingen en een toenemende flexibiliteit. Bedrijven vragen om maatwerkoplossingen, om zo volledig flexibele beschikbaar- én beheersbaarheid van de factor arbeid mogelijk te maken.

Deze flexibilisering is voor bedrijven en organisaties noodzakelijk om fluctuaties in omzet en werkaanbod af te stemmen op kosten. Covebo maakt dit mogelijk. Hiernaast krijgt de Nederlandse arbeidsmarkt te maken met een verdere ‘vergrijzing’. Een groeiende uitstroom van ervaren oudere werknemers zorgt ervoor dat de vraag naar onze dienst zal toenemen.

De factor arbeid gaat in ons geval áltijd over mensen. Zowel voor opdrachtgevers, woningverhuurders als medewerkers wil Covebo een ‘goede bekende’ zijn. Covebo is daarom altijd nadrukkelijk aanwezig in de regionale en lokale samenleving rondom de vestigingen.

Cultuur

Het decentrale karakter van Covebo resulteert in een grote mate van zelfstandigheid van onze medewerkers. De Covebo-medewerkers ervaren deze eigentijdse manier van werken als bijzonder motiverend. Verantwoordelijkheid nemen en geven én vooral als mens ruimte krijgen om je te ontwikkelen.

Naast het werk moet er ook voldoende ruimte zijn om een leuke tijd te hebben met elkaar. Covebo organiseert jaarlijks een familiedag voor haar medewerkers, speciaal bedoeld om ook het thuisfront te bedanken. Verder kijken Covebo-medewerkers altijd erg uit naar het grote personeelsfeest en wordt iedere werkweek traditioneel afgesloten in de bar, samen met zowel collega’s als uitzendkrachten. Covebo stimuleert een goede balans tussen werk, gezin en persoonlijke ontwikkeling!