Uw personeelszaken uitbesteden?
Het regelen van personeelszaken kost veel tijd en wordt bovendien steeds lastiger door wijzigingen in wet- en regelgeving. Dat moet toch makkelijker kunnen? Dan kan het zeker! Covebo Payroll & HR kan werkgeverstaken en -risico’s van u overnemen.

Wilt u:

  • focussen op uw kernactiviteiten?
  • meer flexibiliteit in uw personeelsbestand?
  • het risico van loondoorbetaling bij ziekte uitsluiten?
  • de uitvoering van de Wet Verbetering Poortwachter uitbesteden?
  • HR-werkzaamheden uitbesteden?
  • direct exact inzichtelijk hebben wat personeel u kost?

Dan bent u bij ons aan het goede adres!

  • Onze diensten – Ontdek wat Covebo Payroll & HR concreet voor u kan betekenen.
  • Onze voordelen – Lees meer over de voordelen van Covebo Payroll & HR.
  • Onze werkwijze – Wilt u weten hoe Covebo Payroll & HR werkt, lees meer!