Stappenplan, van kennismaking tot opstart

Denkt u eraan om samen te werken met Covebo Payroll & HR? Voordat onze samenwerking start, doorlopen we samen een opstarttraject. Tijdens dit traject brengen we uw wensen en behoeften in kaart. Ook bespreken we een samenwerkingsvoorstel en de opstartfase van onze samenwerking. Zo kunnen we u zo goed mogelijk van dienst zijn.

1. Kennismaking
Tijdens het kennismakingsgesprek brengen we uw vragen en behoeften in kaart en vertellen we meer over Covebo Payroll & HR.

2. Samenwerkingsvoorstel
Na het kennismakingsgesprek stelt Covebo Payroll & HR een samenwerkingsvoorstel op aan de hand van de informatie die u met ons heeft gedeeld. Het samenwerkingsvoorstel bestaat uit:

  • een situatieschets (verleden, heden en toekomst)
  • uw bottlenecks en onze oplossingen hiervoor
  • uw kernvraag op personeelsgebied
  • de uitvoering
  • het tarievenvoorstel
  • optioneel: een berekening van de periodieke kosten.

3. Telefonisch contact
Ongeveer een week na het versturen van het voorstel nemen wij telefonisch contact met u op om het vervolg te bespreken.

4. Vervolggesprek
Tijdens het vervolggesprek maken we afspraken over de opstart en managen we verwachtingen. Indien gewenst informeren wij uw personeel met een personeelspresentatie.

5. Opstartfase
U gaat samenwerken met Covebo Payroll & HR! Hoe ziet de opstartfase eruit en wat kunt u van ons verwachten? Dat bespreken we graag met u!

Meer weten? Neem contact met ons op via 088 14 10 750.