Covebo носи отговорност и зачита неприкосновеността на личния живот на всички свои кандидати за работа, временни работници, служители на заплата, работници мигранти, служители, които са самостоятелно заети лица, лица за контакт с клиенти и доставчици и посетители на уебсайта. Ние гарантираме, че личната ви информация се обработва поверително и се пази в съответствие с нашата политика за поверителност, за да запазим доверието, което ни оказвате.

В настоящата декларация за поверителност искаме да обясним каква лична информация събираме и записваме от вас, по кое време и за какви цели. Също така ясно ви показваме на кого предоставяме данните ви и на кого позволяваме да ги обработва. Освен това обясняваме вашите права и задължения и с кого можете да се свържете по тези въпроси. Моля, прочетете я внимателно.

Ето кои сме ние

Covebo Group е холдинг от множество компании в Европа, който всеки ден работи усилено, за да помага на хората да си намерят работа. Ние назначаваме временни работници, помагаме на обикновени работници и самостоятелно заети лица да си намерят работа, набираме и подбираме персонал и всеки ден се стараем да предоставяме възможно най-доброто обслужване на нашите кандидати за работа, временни работници, собствения си персонал, самостоятелно заети лица и клиенти.

Нашата гама от услуги се предлага и извършва от Covebo Group и всички нейни филиали (в края на настоящата декларация за поверителност ще намерите преглед на филиалите). Covebo Group се намира в Nijkerk, Ambachtsstraat 13, 3861 RH Нидерландия и е регистрирана в Търговската камара под номер 63558939.

Ние правим следното

Ние събираме и обработваме лични данни, които са необходими за предоставянето на нашите услуги. Можете да ги предоставите доброволно, но има някои данни, които сме задължени да събираме и обработваме по закон. Използваме тези данни, за да подобрим услугата си, за да гарантираме, че тя отговаря на вашите желания и очаквания, и за да изпълним очакванията или задълженията, които имаме по отношение на нашите клиенти, доставчици или други трети страни.

Какви данни събираме от вас

Когато дойдете при нас, ние започваме да събираме данните ви почти веднага. Това може да се случи, защото посещавате нашия уебсайт, регистрирате се, свързвате се с някой от нашите клонове или дори лично посещавате клон. Възможно е също така да ви открием на публичен уебсайт, на който сте публикували данните си, и това да ни накара да предположим, че бихте могли да се заинтересувате от някоя от нашите услуги.

Посещение на уебсайта

Когато посетите някой от нашите уебсайтове, ние незабавно ще започнем да обработваме данните ви. Обработваме вашия IP адрес, местоположение и регистрираме посещението ви на уебсайта и маршрута, който следвате. Правим това, за да оптимизираме и подобряваме нашия уебсайт и неговото използване. Така ще можем да отговорим по-добре на вашите потребности и да направим уебсайта по-лесен за използване. Тук не обработваме никаква лична информация. За повече информация вижте политиката за бисквитките.

Регистрация

Можете да се регистрирате при нас по различни начини. Това може да стане чрез някой от нашите уебсайтове, по телефона или в нашия офис. Можете да се регистрирате директно на следните уебсайтове:

Освен на собствените си уебсайтове, публикуваме свободни позиции и в сайтове за работа. Ако отговорите на някоя от нашите свободни позиции, ние също ще обработим вашите данни.

Във връзка с регистрацията обработваме следните данни:

 • данни за име и адрес;
 • информация за контакт, като имейл адрес и телефонен номер;
 • дата на раждане, възраст и пол;
 • професионален опит и автобиография (CV);
 • снимки и/или видеоклипове;
 • обучение, стажове и курсове;
 • формуляри за оценка и резултати от всички тестове или оценки;
 • данни за това кога сте на разположение;
 • данни за вашата мобилност, като например наличието на собствен транспорт и каква квалификация за управление на МПС притежавате;
 • други данни, които дават добавена стойност, за да прецените коя работа или стопанска дейност са най-подходящи за вас.

Работа за Covebo

Веднага щом започнете работа за нас или действително работите за нас, ще обработваме следните данни:

 • допълнителни лични данни, като например гражданство, граждански служебен номер (BSN), документ за самоличност и, ако е необходимо, разрешително за работа;
 • данни за правилното извършване на администрирането на заплатите;
 • данни за плащане;
 • други въпроси, като регистриране на отпуски и отсъствия;
 • други данни, които са важни за администрирането на персонала или за въпроси, свързани с човешките ресурси, като номера за спешни случаи, семейно положение, състав на семейството за пенсионни цели;
 • ако това е необходимо за длъжността и/или стопанската дейност, в която работите, може да се обработват и специални лични данни, като например удостоверение за добро поведение или медицински доклад. Ако случаят е такъв, ще ви информираме за това.
 • Потребители, клиенти или други бизнес отношения

Ако сте наше лице за контакт с клиенти, потребители или други бизнес отношения, ние обработваме следните данни от вас:

 • име;
 • информация за контакт, като например имейл и/или телефонен номер (за предпочитане бизнес данни);
 • бизнес информация, като например регистрация в Търговската камара, номер по ДДС, данни за плащане и други данни, които са важни за изпълнението на споразумението.

Ето какво правим с вашите данни

Ние използваме вашите данни, за да ви предложим нашите услуги в областта на работата и човешките ресурси. Тези услуги включват набиране и подбор на персонал, посредничество при намиране на работа, временна заетост, командироване, работа със заплати, администриране на заплати, въпроси, свързани с човешките ресурси, както и лично ориентиране и развитие.

Вашите данни се обработват за:

 • да ви информираме за нашите услуги или за въпроси, свързани с човешките ресурси, които биха могли да представляват интерес за вас. Това може да са бюлетини, съобщения за свободни работни места или информация, свързана с работата. За тази цел се нуждаем от вашето изрично разрешение, което можете да намерите в портала (съгласие);
 • за да ви каним на срещи, събития и други подобни поводи или социални събирания;
 • за да ви помогнем да се свържете с нас, като например да зададете въпроси чрез уебсайта или по друг алтернативен начин;
 • за да ви подберем кандидат за свободно работно място, който да отговаря на вашите очаквания, изисквания и компетенции;
 • за да преценим дали сте подходящ кандидат за свободна позиция в нашата организация или при някой от нашите клиенти;
 • за да оптимизираме и подобряваме нашите услуги;
 • да ви представим проактивно на някой от нашите клиенти или предприятия, където бихте могли да имате добавена стойност и/или да се впишете като компетенции и разположение за работа;
 • за да действаме като посредник при намирането на временна или постоянна работа или назначение, ако сте самостоятелно заето лице;
 • за да извършваме правилно администриране на заплатите, като например обработване на фиша ви, организиране на изплащането на заплатата ви, както и извършване на плащания към данъчните власти, пенсионните фондове и други;
 • за да изпълним задълженията си по споразумение, което може да бъде трудов договор с вас или договорно споразумение в случай на самостоятелно заето лице;
 • за да поддържаме връзка с вас относно вашето разположение за работа, планиране и предлагане на работа или други въпроси, свързани с работата;
 • за да обработваме използването на превозни средства на лизинг и всяко възстановяване на разходи за гориво или възстановяване на пътни разходи, както и обработката на глоби за нарушения на правилата за движение по пътищата;
 • за да извършваме и обработваме оценки и атестации на ефективността и да търсим възможности за развитие и обучение, свързани с тях;
 • за да предоставим съответните застраховки, включително такива като застраховка за отсъствие от работа, застраховка за гражданска отговорност и застраховка за злополука.
 • за да ви отправяме предложения, които биха могли да ви бъдат от полза, като например такива с компании, с които сме сключили колективни трудови договори и вие бихте могли да се възползвате от тях;
 • за да провеждаме проучвания за удовлетвореността и/или услугите на нашата организация.
 • за да ви оказваме подходяща подкрепа по време на отсъствието ви и евентуално да ви помогнем с реинтеграцията и последващите действия.
 • за да предоставяме на нашата организация информация за управление с цел оптимизиране и подобряване на нашите бизнес операции, като по този начин подобряваме и нашите услуги и предприятие.

С произход от чужбина

Ако произхождате от чужбина и идвате да работите за нас, в допълнение към посоченото по-горе можем да предложим допълнителни услуги, при които обработваме вашите данни. В този случай обработваме данни:

 • за да организираме пътуването ви до Нидерландия;
 • за да ви осигурим добро настаняване в Нидерландия;
 • за да ви информираме за културата в Нидерландия и свързаните с нея закони и разпоредби;
 • за да ви предложим и предоставим застраховки, включително регистрации и анулиране, както и плащане на задължителни удръжки, като например за здравни застраховки, застраховки „Отговорност“ и застраховки „Злополука“;
 • за да ви осигурим транспортни средства за придвижване от адреса ви на пребиваване в Нидерландия до работното ви място;

На кого предоставяме вашите данни

Ние обработваме вашите данни внимателно и поверително. За да можем да ви предложим нашите услуги, вашите данни са достъпни за нашите служители. Можем да ви уверим, че достъп до вашите данни имат само онези служители, които се нуждаят от тях за работата си и за предоставянето на нашите услуги за вас или за изпълнението на дадено споразумение.

Когато предоставяме данни за вас на трети страни, ние ще ограничим това до възможния минимум или до изискваното по закон.

При договаряне на работа за вас ще споделяме данните ви със съответните клиенти и/или компании, за които смятаме, че бихте могли да имате добавена стойност.

Ако сте наети на работа в нашата организация или сте командировани от нас в някой от нашите клиенти, ние имаме законови задължения по отношение на спазването на споразумението и администрирането на заплатите. Поради това ще предоставим данните ви на следните организации или публични органи: данъчни власти, пенсионни фондове и, ако е приложимо, кредитори.

По време на управлението на отсъствие може да бъде ангажирана служба по трудова медицина, а ако е приложимо – и лекар по трудова медицина. Законовото задължение за последващи действия и насоки означава, че ще предоставим всички ваши данни, които са от значение за това. Ако е необходимо, ще изпратим данните ви и на UWV (Агенция за застраховане на служителите), например когато прекратите работа по време на отсъствие.

За да изпълним задълженията си като организация и да наблюдаваме и гарантираме качеството на нашата организация, редовно се извършват проверки от акредитирани одитори и счетоводители. В полза на тези проверки ще бъдат предоставени вашите данни, но само с цел гарантиране на качеството и поддържане на бизнес операциите ни на високо ниво.

Ако произхождате от чужбина и ви предлагаме и доставяме други услуги, ние също ще предоставим данните ви на трети страни. Това се отнася само за онези услуги, които ви предлагаме допълнително и за които сте ни дали изричното си разрешение. Примери за това са осигуряването на настаняване, застраховки и транспортни средства.

За личностно развитие под формата на лични насоки, курсове и/или обучение ще предоставим данните ви на доставчици на обучение и компании, които работят за вашето развитие и обучение от наше име.

Допълнителна информация по отношение на Effect

Предприятието Effect е възложило администрирането на заплатите и управлението на временните трудови договори, т.е. официалното наемане на работа, на организация за изчисляване на заплатите. За да можем правилно да управляваме заплатата ви и да можете да работите за клиентите на Effect, данните ви се предоставят на тази организация за заплати. Ще бъдете информирани за това предварително.

И накрая, макар и рядко, може да се случи така, че да се наложи да публикуваме вашите данни. Това може да се дължи на законово разпореждане или на спазването на други задължителни законови или регулаторни изисквания. Ще направим всичко възможно да ви информираме своевременно за това, освен ако не ни е позволено да го направим по правни причини.

Колко време съхраняваме вашите данни

Ще съхраняваме вашите данни, докато желаете да използвате нашите услуги. Освен това имаме законови и регулаторни задължения по отношение на съхраняването на данни. Това включва предоставяне на доказателства и/или възможни твърдения, които могат да се отнасят до настоящето и миналото.

Когато нямаме основание от законова или регулаторна гледна точка, ще поискаме вашето изрично доброволно разрешение. Разбира се, можете да оттеглите това разрешение, когато вече не желаете да използвате нашите услуги. Вижте също „Информация за контакт“ за допълнителна информация или за оттегляне на вашето разрешение.

Сигурност и поверителност

Вашите данни няма да бъдат използвани за други цели, освен посочените в настоящата декларация за поверителност. Ние сме разработили мерки за сигурност, които са приложени както на организационно, така и на техническо ниво, за да предотвратим унищожаването, загубата, фалшифицирането, модифицирането, неоторизирания достъп или разкриването пред трети страни на вашите лични данни. В никакъв случай Covebo не може да носи отговорност за обработката на вашите лични данни от трета страна. Ако предадем данните ви на трета страна, ще гарантираме, че тя е обвързана със същите правила като нас.

Какви са вашите права

Във връзка с обработката на лични данни имате определени права като физическо лице.

Право на проверка и корекция

Можете да проверявате и, ако е необходимо, да коригирате данните си по всяко време. Можете да проверявате, а също и да променяте повечето данни чрез своя портал.

Коригиране, изтриване и ограничаване

Можете напълно свободно да споделяте колкото желаете. Освен това имате право да не предоставяте определени данни или да поискате да коригираме, допълним или изтрием данните ви. Ако искате данните ви да бъдат изтрити, това ще се отрази на услугите, които можем да ви предоставим. В резултат на това може да се стигне до загуба на някои услуги. Освен това искане за изтриване е възможно само ако нямаме правно задължение да съхраняваме тези данни. Разбира се, можем да ограничим достъпа до вашите данни за нашите служители и трети страни.

Право на възражение

Винаги можете да поискате от нас да не обработваме данните ви във връзка със сериозна и легитимна причина. В зависимост от това дали е налице правно основание за обработката, ние ще оценим вашето възражение и ще го изпълним, когато е възможно. Ако желаете да възразите срещу директния маркетинг, не се нуждаете от причина за това и можете да го направите по всяко време.

Право на прехвърляне на данни

Имате право да получите личните данни, които сме обработили за вас, в структурирана, конвенционална и пригодена за машинно четене форма и/или да ги прехвърлите на друг администратор.

Право на оттегляне на одобрение

По всяко време можете да оттеглите цялото обработване, извършено въз основа на предварително дадено от вас разрешение. Имайте предвид, че в някои случаи това може да повлияе на услугите, които можем да ви предложим.

Информация за контакт

За въпроси, забележки и/или оплаквания относно декларацията за поверителност или упражняването на някое от вашите права, винаги можете да се свържете с нас. Разбира се, можете да се свържете с лицето за контакт в предприятието. Освен това можете да се свържете с нас по имейл: mailprivacy@covebo.nl или по пощата на адрес: Ambachtsstraat 13, 3861RH Nijkerk, като посочите „Декларация за поверителност“.

Covebo Group

Групата се състои от множество предприятия както в Нидерландия, така и в чужбина.

Холдинг

 • Covebo Group B.V.
 • Covebo Uitzendgroep B.V.

Нидерландски агенции за временна заетост

 • Covebo Productie en Logistiek B.V.
 • Covebo Techniek B.V.
 • Covebo Bouw B.V.
 • Effect Uitzendbureau B.V.

Набиране на персонал

 • FYGI B.V.

Агенции за подбор на персонал

 • PRAN Sp Z.o.o.
 • PRAN Spain
 • Covebo Recrutare SRL
 • Covebo Hungary Ltd.
 • Covebo Work Office Sp. Z.o.o.
 • Covbo Jobs Sp. Z.o.o.
 • Covebo Poland Z.o.o.

Учреждения (като настаняване)

 • EU Facility Services B.V.