Sinds 1 mei 2016 is de VAR verdwenen en de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) van toepassing. De voornaamste reden voor het afschaffen van VAR is om ‘schijnzelfstandigheid’ tegen te gaan. Voor ondernemers met een geldige (en juiste) VAR hoeft de opdrachtgever namelijk geen loonheffingen in te houden en af te dragen. Hierdoor ontstond de situatie dat werknemers zelfstandig hetzelfde werk gingen uitvoeren als voorheen in loondienst. Het risico lag in deze situatie volledig bij de zzp’er.

Van de VAR is de overstap gemaakt naar modelovereenkomsten. Een modelovereenkomst regelt de rechten en plichten van zowel de zelfstandig ondernemer als de opdrachtgever. De Belastingdienst heeft daardoor meer zicht op de aard van de werkrelatie en kan schijnzelfstandigheid beter worden opgespoord. Beide partijen, zowel de zzp’er als de opdrachtgever, zijn hierbij verantwoordelijk.

Geen risco
We begrijpen dat een opdrachtgever geen risico wilt lopen. Hierdoor kunt u wellicht minder opdrachten voor één opdrachtgever uitvoeren. Wij ontzorgen u graag door de volgende oplossing aan te bieden: Tussenkomstmodel met TCF (Tax Control Frame). Dit houdt in dat een zzp’er een modelovereenkomst sluit met ons en dat wij zodoende de aansprakelijkheid en contractering uit handen nemen van de opdrachtgever.

Toets uzelf!
Om te toetsen of u als zzp’er zich kwalificeert als ondernemer, hebben wij een vragenlijst opgesteld. De vragen met ja als antwoord, zijn een indicatie dat u zich kwalificeert als ondernemer. Naarmate meer vragen met nee worden beantwoord, is het risico groter dat de Belastingdienst van mening is dat u feitelijk werkzaam bent als een werknemer (schijnzelfstandigheid). Download hier de vragenlijst!

Score
Heeft u de meeste vragen met nee beantwoord? Dan is het risico groter dat de Belastingdienst van mening is dat u feitelijk werkzaam bent als een werknemer (schijnzelfstandigheid). Wij adviseren in dit geval een modelovereenkomst (tussenkomst) via Covebo.

Vragen? Neem contact met ons op en we helpen u graag verder!

Toets of u zich kwalificeert als ondernemer