Vergelijkbare vacatures
Is dit niet wat je zoekt? Bekijk vergelijkbare vacatures in Zorg of Harderwijk

Wijkverpleegkundige niveau 4

Harderwijk mbo 40 uur fulltime
Geplaatst op

Over het bedrijf

Voor één van onze opdrachtgevers, een stichting die staat voor het verlenen van zorg die bijdraagt aan de kwaliteit van leven, zijn wij per direct op zoek naar een Wijkverpleegkundige niveau 4.

Wat ga je doen

De functie maakt deel uit van de bedrijfseenheid Verpleging & Verzorging.Doel van de bedrijfseenheid is het verzorgen en verplegen van klanten. De werkzaamheden worden verricht binnen de kaders (b.v. productie en productiviteitsafspraken) van de organisatie en passend binnen het werkplan van de leidinggevende V&V c.q. bedrijfsbureau V&V. Daar waar sprake is van ‘directe zorg’ overstijgende zaken vinden deze plaats na goedkeuring van de leidinggevende V&V.

Resultaatgebieden in hoofdlijnen voor Wijkverpleegkundige niveau 4:

Zorg
• Bevordert het zelfmanagement van zorgvragers met een chronische ziekte of handicap
• Ondersteunt zorgvragers die leven met een chronische aandoening, handicap of stervende zijn• Bevordert het herstel van gezondheid van zorgvragers in een acute fase van het ziek zijn, voorkomt complicaties en ondersteunt bij therapeutische behandelingen• Helpt zorgvragers bij het omgaan met de gevolgen van ziek zijn en bij het voorkomen en terugdringen van psychosociale problemen
• Bevordert het zelfmanagement van mantelzorgers van chronisch zieken, gehandicapten of stervenden• Is verantwoordelijk voor het als een samenhangend geheel laten verlopen van de zorgverlening in de thuissituatie van de aan haar toegewezen klanten • Signaleert wanneer de situatie van de zorgvrager zich wijzigt of anders ontwikkelt dan ten tijde van het indicatiebesluit werd aangenomen. Neemt maatregelen voor aanpassingen van de zorg

Organisatie van zorg
• Begeleidt stagiaires en (nieuwe) collega’s bij de uitoefening van hun beroep en hun groei- en ontwikkeling hierin
• Verricht administratieve en registratieve werkzaamheden, welke voortvloeien vanuit de zorgverlening
• Werkt doelmatig


Beroep• Integreert professionele waarden, maatschappelijke waarden en medische – en verpleegtechnische vaardigheden in de uitoefening van haar beroep
• Draagt bij aan de ontwikkeling van het vak van wijkverpleegkundige niveau 4
• Biedt kwalitatief verantwoorde zorg

Wie ben je

Kennis:
- MBO-opleiding tot verpleegkundige;
- Kennis van werkprocessen binnen Icare in het algemeen en binnen de bedrijfseenheid V&V in het bijzonder;
- Ontwikkelingen in het vakgebied worden gevolgd en vakkennis wordt op peil gehouden i.v.m. het karakter van zorg.
- Geldig BIG-registratiebewijs;
- Kennis van aanwezige geautomatiseerde systemen;

Zelfstandigheid:- De werkzaamheden worden verricht binnen de kaders van de organisatie en passend binnen het werkplan van de leidinggevende V&V c.q. bedrijfsbureau V&V;
- Beslissingsbevoegd voor zover passend binnen de toegewezen taken en doelstelling van de organisatie;
- Probleemoplossende binnen de toegewezen taken;- Er is een inhoudelijke terugvalmogelijkheid op de wijkverpleegkundige niveau 5 en een organisatorische terugvalmogelijkheid op de leidinggevende V&V;

Sociale vaardigheden:
- Is in staat met individuele klanten te werken;
- Een verbeteringsgerichte werkhouding en het vermogen tot zelfreflectie;
- Kan zowel klantgericht- als resultaatgericht werken;
- Kan motiveren, stimuleren, sturen, begeleiden en ondersteunen;
- Is creatief in het zoeken van oplossingen;

Risico’s, verantwoordelijkheden en invloed:
- Door onjuist handelen kan zowel immateriële als materiële schade ontstaan;
- Verantwoordelijk voor het zelfstandig en deskundig uitvoeren van de werkzaamheden;
- Verantwoordelijk voor het bereiken en bewaken van resultaten uit het jaarwerkplan;

Uitdrukkingsvaardigheid:- Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid is van belang bij contacten met klanten en hun omgeving en bij begeleiden van collega’s en stagiaires;
- Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid is van belang bij het verrichten van administratieve werkzaamheden;

Bewegingsvaardigheid:
- Bewegingsvaardigheid heeft betrekking op het verrichten van verpleegkundige handelingen;

Oplettendheid:
- Oplettendheid is vereist bij het bewaken van resultaten afgesproken in zorgplannen;
- Ontwikkelingen in de zorgsituatie van de klant die om een oplossing vragen;
- Onvoldoende oplettendheid heeft consequenties voor het eigen werk en het werk van anderen;
- Initiërend ten aanzien van verbetermogelijkheden;

Overige functie-eisen:- Doorzettingsvermogen, volharding en geduld hebben betrekking op het stimuleren van de zelfzorg en werkzaamheden gericht op revalidatie en reactivering;
- Ordelijkheid en systematiek zijn van belang bij de directe klant contacten;- Integriteit en betrouwbaarheid zijn belangrijk in verband met het beschikken over vertrouwelijke informatie van klanten;
- Systematisch en nauwkeurig werken hebben betrekking op alle taken.

Wat bieden wij jou

Wij bieden een functie met wisselende diensten, ook in het weekend. Het salaris is volgens de CAO VVT en de functie valt in salarisschaal 50.
Indien je geinteresseerd bent in deze functie en je jezelf herkent in bovenstaande functie eisen stuur dan snel je CV met motivatie naar harderwijk.sollicitaties@covebo.nl

Is dit niet wat je zoekt? Zoek opnieuw.