2 min16 oktober 2023

Het minimumuurloon komt eraan. Wat betekent dit voor u als klant van Covebo?

Vanaf 1 januari 2024 is de Wet invoering minimumuurloon van toepassing in Nederland. Dit betekent dat de vaste minimum maand-, week- en daglonen verdwijnen en werkgevers verplicht zijn om werknemers per uur minimaal het wettelijk minimumuurloon te betalen. Dit geldt voor alle werknemers van 21 jaar en ouder en voor de minimumjeugdlonen voor werknemers onder de 21 jaar.

Veranderingen

De invoering van het minimumuurloon brengt enkele belangrijke veranderingen met zich mee. Allereerst moeten veel afspraken in cao's en arbeidscontracten worden aangepast om te voldoen aan de nieuwe systematiek van de wet. Dit kan betekenen dat ook uw organisatie deze aanpassingen moet doorvoeren. Daarnaast is het mogelijk dat de salarisadministratie-systemen moeten worden aangepast om het nieuwe minimumuurloon correct te kunnen verwerken.

Ongelijkheid

Een belangrijk aspect van het minimumuurloon is dat het een einde maakt aan de ongelijkheid in lonen tussen sectoren. Momenteel kan het voorkomen dat twee werknemers met hetzelfde minimum(maand)loon verschillende uren per week werken, bijvoorbeeld 40 uur versus 36 uur. Dit leidt ertoe dat sommige sectoren een lager uurloon hebben dan andere. Met de invoering van het vaste minimumuurloon wordt deze situatie rechtgetrokken, waardoor werknemers in verschillende sectoren een gelijkwaardig uurloon ontvangen.

Het wettelijk minimumuurloon per 1 januari 2024

Het wettelijke minimumuurloon is per 1 januari 2024 vastgesteld op €13,27 voor 21 jaar en ouder. Dit wettelijk minimumuurloon is gebaseerd op het uurloon voor een 36-urige werkweek met een stijging van 3,75%. Wanneer iemand 38 uur per week werkt is deze stijging veel hoger, namelijk 9,49%. Bij een werkweek van 40 uur is de stijging maar liefst 15,29%. 

Rekenvoorbeeld

Het wettelijk minimumuurloon op basis van een 36-urige werkweek wordt €13,27. Wanneer iemand in een periode 144 uur (36 uur per week) werkt, betekent dit dat het periodeloon €1.910,88 (144 x €13,27) is. Wanneer iemand in een periode 160 uur (40 uur per week) werkt, is het periodeloon €2.123,20 (160 x €13,27). Het loon per periode zal bij een 40-urige werkweek dus meer zijn dan bij een 36-urige werkweek.

Covebo is uw partner

Als klant van Covebo hoeft u zich geen zorgen te maken. Onze teams zijn op de hoogte van de veranderingen. We zullen de benodigde aanpassingen in cao's, arbeidscontracten en salarisadministratie-systemen coördineren, zodat u zich daar, voor de medewerkers die via Covebo werken, geen zorgen om hoeft te maken.

Kennisdocument

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid erkent dat werkgevers tijd nodig hebben om zich voor te bereiden op deze verandering. Daarom hebben zij een kennisdocument opgesteld met veelgestelde vragen en voorbeeldberekeningen om iedereen op weg te helpen. Covebo begrijpt dat deze wijzigingen impact kunnen hebben op uw organisatie en is klaar om u hierbij te ondersteunen.

Bij vragen kan u altijd terecht bij uw contactpersoon van Covebo!

Gewoon Goed Geregeld

Please accept marketing-cookies to watch this video.

Ook interessant!

Lees meer blogs uit deze categorie(ën).

Fasensysteem in de uitzendbranche updated 2024

2 min26 februari 2024

Covebo wil zekerheid bieden in krappe arbeidsmarkt

3 min20 december 2023

Het arbeidstekort in de logistieke sector: een groeiend probleem dat vraagt om oplossingen

2 min30 juni 2023