Waar staan we voor?

Covebo is een jonge club uitzenders met ambitie. Ondernemend, lokaal en grensoverschrijdend. Gericht op oplossingen en dagelijkse verbetering. Onze mensen maken daarin iedere dag het verschil. Bij Covebo worden de keuzes in het veld gemaakt; bij onze klanten, met onze uitzendkrachten. Lees meer over onze missie, visie en onze unieke cultuur!

 

Missie

De basis van wat we doen

Covebo is open-minded, betrouwbaar en ondernemend. Het is onze taak om de vraag naar flexibilisering op de Nederlandse arbeidsmarkt en het aanbod van Nederlandse en buitenlandse werkzoekenden samen te brengen. Werken vanuit de menselijke maat en ons ‘Gewoon Goed Geregeld’ principe vormen daarbij de basis van onze werkwijze. Het welzijn en welbevinden van de mens staat binnen Covebo centraal. Wij zorgen er daarom voor dat zaken Gewoon Goed Geregeld zijn voor onze klanten, onze uitzendkrachten én voor onze eigen medewerkers. Tevredenheid bij klanten en gemotiveerde medewerkers zijn de sleutel tot succes!

Visie

Onze kijk op de arbeidsmarkt

De huidige arbeidsmarkt vraagt om nieuwe oplossingen en meer flexibiliteit. Bedrijven vragen om maatwerk, om zo volledig flexibele beschikbaar- én beheersbaarheid van de factor arbeid mogelijk te maken. Covebo maakt dit mogelijk. De factor arbeid gaat in ons geval áltijd over mensen. Zowel voor opdrachtgevers, woningverhuurders als medewerkers wil Covebo een ‘goede bekende’ zijn. Covebo is daarom altijd nadrukkelijk aanwezig in de regionale en lokale samenleving rondom de vestigingen.

Cultuur

Uniek en eigentijds

Het decentrale karakter van Covebo resulteert in een grote mate van zelfstandigheid van onze medewerkers. Zij ervaren deze eigentijdse manier van werken als bijzonder motiverend. Verantwoordelijkheid nemen en geven én vooral als mens ruimte krijgen om je te ontwikkelen. Naast het werk moet er ook ruimte zijn om een leuke tijd te hebben met elkaar. Zo hebben we jaarlijks een familiedag, speciaal bedoeld om het thuisfront te bedanken. Verder kijken Covebo-medewerkers altijd erg uit naar het grote personeelsfeest en wordt iedere werkweek traditioneel afgesloten in de bar, samen met collega’s én uitzendkrachten. Covebo stimuleert een goede balans tussen werk, gezin en persoonlijke ontwikkeling!

Menselijke maat

Onze persoonlijke aanpak

Collega's aan het woord

Hoe het is om bij Covebo te werken!

Blogs

Met interessante onderwerpen