4 min17 juli 2018

Van kantoorpand naar woonruimte

De economie groeit en dat merken ze ook in Bunschoten-Spakenburg. Verschillende grotere food-bedrijven zijn er actief: een aantal bakkerijen en vis- en vleesverwerkende bedrijven. “Onze lokale economie is in hoge mate afhankelijk van deze ondernemingen, ook vanwege hun spin-off,” stelt burgemeester Melis van de Groep. “Ze kunnen alleen niet zonder voldoende arbeidskrachten. Omdat er veel te weinig Nederlandse werknemers beschikbaar zijn, werven uitzendorganisaties in het buitenland. Gemiddeld werken er nu zo’n duizend arbeidsmigranten binnen onze gemeente.” De economie groeit en dat merken ze ook in Bunschoten-Spakenburg. Verschillende grotere food-bedrijven zijn er actief: een aantal bakkerijen en vis- en vleesverwerkende bedrijven. “Onze lokale economie is in hoge mate afhankelijk van deze ondernemingen, ook vanwege hun spin-off,” stelt burgemeester Melis van de Groep. “Ze kunnen alleen niet zonder voldoende arbeidskrachten. Omdat er veel te weinig Nederlandse werknemers beschikbaar zijn, werven uitzendorganisaties in het buitenland. Gemiddeld werken er nu zo’n duizend arbeidsmigranten binnen onze gemeente.”

Twee maanden terug leidde dat tot de opening van het eerste tot woonlocatie omgebouwde kantoorpand, waarvoor de gemeente een ontheffingsregeling op het bestemmingsplan toepaste. Uitzendorganisatie Covebo is de huurder. “Wij zijn ontzettend blij dat dit door die goede samenwerking zo snel tot stand gekomen is,” zegt directeur Henk Buitink. “Het is keurige woonruimte, met 24/7 beheer erop, zodat je meteen op zaken kunt inspelen. Mensen wonen hier dicht bij hun werk en kunnen er dus op de fiets naartoe. De eerste reacties zijn eigenlijk vanuit iedereen positief.”

Gespecialiseerd huisvester EE Accommodations benaderde de vastgoedeigenaar, begeleidde de verbouwing en verzorgt nu het dagelijkse beheer. Directeur Dirko van Essen licht het proces nader toe: “Wij vragen vastgoedeigenaren of zij interesse hebben om hun leegstaande pand tijdelijk te verhuren aan arbeidsmigranten. Daarbij helpen wij, want het is niet ‘even een paar bedjes wegzetten’. Alles wordt kaalgetrokken, er worden ‘hotelkamers’ gerealiseerd en douches en toiletten ingebouwd. Deze eigenaar heeft er flink in geïnvesteerd. De kamers zitten qua ruimte 30% boven de SNF-huisvestingsnorm. Het gebouw in Bunschoten-Spakenburg is een schoolvoorbeeld van hoe het kan en moet: de gemeente en alle andere betrokken partijen zijn meteen aan de voorkant het gesprek aangegaan. Je hebt de gemeente keihard nodig: die moet de vergunning verlenen, dus erachter staan.”

Proeftuin

Burgemeester Van de Groep geeft aan dat deze case ‘een proeftuin’ is. “Het gaat hier om fatsoenlijke huisvesting met volop toezicht op de regels. Nu bekijken we het effect op de arbeidsmigranten en de omgeving. Dit lijkt de goede weg, de gemeenteraad kan op basis van ervaringen straks besluiten of mogelijke andere locaties bestudeerd kunnen worden.” Buitink: “De markt groeit hard, Covebo momenteel zelfs met 25% en dan vooral door onze buitenlandtak. Dat komt doordat er zo’n schaarste aan arbeidskrachten in Nederland is. Als Nederlandse bedrijven willen doorgroeien, ook in de techniek en bouw bijvoorbeeld, dan kunnen we niet wegduiken voor huisvestingsvraagstukken. Want we komen nu op een punt dat we ‘nee’ moeten verkopen aan inlenende bedrijven vanwege ontbrekende woonruimte voor arbeidskrachten. Goede huisvesting draagt overigens steeds meer bij aan het onderscheidend vermogen van uitzendorganisaties.”

Dirko van Essen geeft nog een laatste tip. “Houd het een lokale discussie, realiseer je dat het gaat om de eigen lokale economie. Dit soort problematiek moet je niet naar de buurman verschuiven. Juist doordat iedereen in Bunschoten-Spakenburg ziet dat het om lokale belangen gaat en iedereen bij het gesprek betrokken is, lukt het.”

Kenmerken huisvestingslocatie:

- Omgebouwd kantoorpand van drie woonlagen op industrieterrein.
- Volledig ingerichte, ruime kamers met toilet en douche.
- Geschikt voor 68 bewoners.
- Centrale ruimte en keukenvoorziening per woonlaag.
- Beheerder dag en nacht aanwezig en aanspreekbaar.
- Centrale uitgifte van fietsen door beheerder.
- Woonlocatie alleen bedoeld voor werkenden in Bunschoten-Spakenburg.

Het SNF-keurmerk: zekerheid over goede huisvesting

De uitzendbranche wil ervoor zorgen dat tijdelijke arbeidskrachten uit het buitenland alleen gehuisvest worden in kwalitatief goede woonruimte. De Stichting Normering Flexwonen (SNF) houdt hier toezicht op en geeft het zogeheten SNF-keurmerk uit. Met dat keurmerk kunnen bedrijven aantonen dat hun huisvesting voor arbeidsmigranten op orde is.

Woonlocaties moeten onder meer voldoen aan eisen op het vlak van leefruimte, brandveiligheid, hygiëne, sanitaire voorzieningen en kookgelegenheid. Bedrijven die in het SNF-register zijn opgenomen, worden daarop jaarlijks geïnspecteerd door een onafhankelijke inspectie-instelling. Voldoet de huisvesting niet, en stelt het bedrijf niet snel orde op zaken, dan wordt de onderneming uit het SNF-register verwijderd.

Doel is om betrokken partijen - gemeenten, werkgevers, werknemers en buurtbewoners - de zekerheid te geven dat de huisvesting van arbeidsmigranten in orde is. Tot de initiatiefnemers van SNF horen onder meer de ABU en de vakbonden.

Ook interessant!

Lees meer blogs uit deze categorie(ën).

Covebo Uitzendgroep hoofdsponsor 5 kilometer wedstrijd Venloop

2 min24 oktober 2019

Covebo Group groeit met 1200 uitzendkrachten door overname Eurojob Hoofddorp

2 min23 oktober 2019

Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

2 min4 juni 2019