2 min26 juni 2023

Wijziging ABU CAO

Om de meest bevlogen partner te zijn voor u als klant willen wij u graag op de hoogte brengen van een aantal wijzigingen. Deze wijzigingen zijn per 1 juli 2023 van toepassing op de ABU CAO. Bekijk de bovenstaande video waarbij wij uitleggen welke wijzigingen er plaatsvinden en wat dit betekent.

Inschaling
Bij de inschaling van een nieuwe medewerker moet er rekening gehouden worden met relevante werkervaring van de medewerker. Ook bij terugkeer bij dezelfde werkgever of een werkgever in hetzelfde CAO gebied, wordt er bij de inschaling uitgegaan van minimaal de eerdere inschaling. Covebo heeft samen met u als werkgever de verantwoordelijkheid om overeen te komen welke inschaling past bij de relevante werkervaring. Daarbij zijn beide partijen verplicht om de medewerker uitleg te geven, indien hier om wordt gevraagd.

Periodieke verhogingen
De periodieke verhogingen gelden voor alle werknemers binnen uw bedrijf, zo ook voor medewerkers die werken via Covebo. Het kan zijn dat een periodieke verhoging afhankelijk is van de beoordeling van een werknemer. Hiervoor geldt:

  • Er wordt altijd een periodiek verhoging toegekend tenzij Covebo en werkgever kan aantonen dat de medewerker een negatieve beoordeling conform regels en procedures bij de werkgever heeft gekregen.
  • Als er niet tijdig of helemaal geen beoordeling heeft plaatsgevonden, dan krijgt de medewerker een periodieke verhoging die behoort bij de mediaan van de beoordeling bij u als werkgever.

Uitbreiding inlenersbeloning
De inlenersbeloning wordt uitgebreid met toeslagen en kostenvergoeding. Zo krijgt de medewerker recht op alle toeslagen en kostenvergoeding die bij de werkgever worden gehanteerd.

  • Toeslagen: Vóór 1 juli heeft een medewerker recht op een gedeelte van de toeslagen. Ná 1 juli zal de medewerker recht hebben op alle toeslagen.
  • Kostenvergoeding: De medewerker heeft per 1 juli recht op alle kostenvergoeding. Ongeacht of deze vrij zijn van loonheffing en premies kunnen deze worden uitgekeerd volgende de fiscale wetgeving, waarbij een deel van de vergoeding "dat niet bij wet gericht is vrijgesteld" bruto worden uitgekeerd.

Regeling rondom arbeidsongeschiktheid
In fase A met uitzendbeding was het mogelijk om bij ziekte het contract te beëindigen. Als compensatie hiervoor betaalde wij als Covebo zijnde de medewerker een aanvulling tijdens de eerste twee jaar ziekte. Per 1 juli zal het contract niet meer beëindigd worden bij ziekte. De aanvulling zal wel blijven en wordt per 1 juli ook van toepassing op contracten zonder uitzendbeding.

Wachttijd pensioen
De wachttijd zal per 1 juli wijzigen van 8 weken naar 0 weken. Dit betekent dat vanaf dag 1 een werknemer pensioen opbouwt

Zo zorgen wij er samen voor dat alles Gewoon Goed Geregeld is!

Heeft u nog vragen over de ABU CAO wijziging?

Neem dan contact op met uw contactpersoon van Covebo. Zij helpen u graag verder.

Ook interessant!

Lees meer blogs uit deze categorie(ën).

Minimumloon stijgt per 1 juli 2024: wees voorbereid!

1 min17 mei 2024

Fasensysteem in de uitzendbranche updated 2024

2 min26 februari 2024

Covebo wil zekerheid bieden in krappe arbeidsmarkt

3 min20 december 2023