2 min24 maart 2021

Het is vandaag Bewust Veilig-dag!

Vandaag worden de handen ineen geslagen om één dag per jaar extra aandacht te besteden aan bewust veilig werken. Iedereen moet aan het eind van de werkdag weer gezond en veilig naar huis kunnen. Naast het dagelijkse werk is het uiteraard belangrijk dat iedereen aan het eind van zijn loopbaan gezond en fit met pensioen kan. Daarom is het van het grootste belang dat ongelukken en arbeidsongeschiktheid worden voorkomen.

Veilig werken bij Covebo

Uiteraard krijgen al onze medewerkers persoonlijke beschermingsmiddelen. Bij sommige functies worden deze middelen vanuit de opdrachtgever geregeld. Is dat niet het geval? Dan verzorgen wij de PBM’s (bijvoorbeeld een veiligheidshelm, werkhandschoenen en/of gehoorbescherming). Onze medewerkers worden, voordat ze beginnen met het werk, door ons gewezen op de gevaren en maatregelen op de werkvloer bij de opdrachtgever.

De opdrachtgevers hebben de leiding en toezicht op de werkvloer, daarom ligt de verantwoording omtrent veiligheid voornamelijk bij de klant. Om goed in te kunnen schatten wat de gevaren van het werk zijn vragen wij een klant altijd om een arbo checklist in te vullen. Wij overleggen dan met de klant welke maatregelen er genomen moeten worden om die gevaren te voorkomen.

Om onze medewerkers goed voor te bereiden op het werk vragen wij een RI&E (Risico-inventarisatie en -Evaluatie) en eventueel een arbo voorlichting op bij de klant. Zelf beschikken we ook over een RI&E die ieder jaar wordt geupdated. Hierdoor hebben wij altijd de gevaren in kaart, zodat we daar actie op kunnen nemen.

VCU gecertificeerd

Wij zijn VCU gecertificeerd, we hechten grote waarde aan veiligheid en gezondheid binnen ons bedrijf. Met dit certificaat kunnen we aantonen dat wij een veilige en gezonde werkomgeving van onze werknemers waarborgen.

In deze VCU procedures hanteren we de richtlijnen van de VCU norm. Dit houdt in dat wij onze uitzendkrachten voorlichten over de algemene gevaren binnen de bouw en techniek. Zo wordt er voor de eerste werkdag bijvoorbeeld uitgevraagd of de uitzendkracht bijzonder medicijn gebruik heeft of dat er functie relevante beperkingen zijn. Zo ja, dan wordt gecontroleerd of dit te combineren is met de werkzaamheden die de uitzendkracht gaat uitvoeren. Kan dit niet, dan wordt de uitzendkracht niet in die functie geplaatst.

Daarnaast houden we controles en evaluaties bij de klant met betrekking tot de werkzaamheden, maar ook met betrekking tot de veiligheid. Er wordt bijvoorbeeld uitgevraagd of de uitzendkracht heeft begrepen welke veiligheidsvereisten er zijn en of hij/zij de uitgereikte persoonlijke beschermingsmiddelen gebruikt.

#bewustveilig

Ook interessant!

Lees meer blogs uit deze categorie(ën).

Krapte op de arbeidsmarkt: wat is de oplossing?

2 min20 januari 2022

Vraagt krappe arbeidsmarkt om sollicitatietips voor werkgevers?

2 min9 juli 2021

Covebo Uitzendgroep trotse initiatiefnemer van campagne Arbeidsmigratie Werkt!

1 min16 juni 2021

Ook interessant!

Lees meer blogs uit deze categorie(ën).

Krapte op de arbeidsmarkt: wat is de oplossing?

2 min20 januari 2022

Vraagt krappe arbeidsmarkt om sollicitatietips voor werkgevers?

2 min9 juli 2021

Covebo Uitzendgroep trotse initiatiefnemer van campagne Arbeidsmigratie Werkt!

1 min16 juni 2021